ювілеї педагогів

Перший директор Чернігівського учительського інституту

(до 150-річчя від дня народження Олексія Фльорова)  14 березня 2016 р. виповнилося 150 років від дня народження Олексія Павловича Фльорова–українського педагога і мовознавця, першого директора Чернігівського учительського інституту (нині – Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка). Народився Олексій Фльоров у 1866 р. у с. Янівка Глухівського повіту Чернігівської губернії в родині священика. У 1884 р. закінчив Новгород-Сіверську гімназію. […]

До 140-річчя від дня народження Мирона Кордуби

(1876 –1947) Мирона Михайловича Кордубу – видатного українського історика, географа, етнографа, археографа, бібліографа, публіциста, педагога, громадсько-політичного діяча – Михайло Грушевський зараховував до «невеликого числа своїх справжніх учнів, якими він завжди опікувався, і з яких сподівався пожитку для нашої суспільності». Народився вчений 2 березня 1876 р. в с. Острові (Тернопільщина) у сім’ї священика. З перших днів навчання у […]

До 150-річчя від дня народження Миколи Прокоповича Василенка (1866 –1935)

Микола Василенко – відомий український вчений-історик, правознавець, політичний і громадський діяч, один із фундаторів Української академії наук, міністр освіти в уряді Скоропадського. Народився 14 лютого 1866 р. в с. Есмань на Чернігівщині в родині дрібного службовця. До навчання його готував домашній вчитель. У 1883 р. закінчив Глухівську прогімназію, в 1885 р. – Полтавську гімназію, в 1890 […]

150 років від дня народження Артемія Готалова-Готліба

Артемій Григорович Готалов-Готліб(1866 –1960) – педагог, історик,професорОдеського державного університету імені І. І. Мечникова,доктор педагогічних наук, один з авторів «Енциклопедичного словника Брокгауза та Ефрона», провідний методист з фізичного виховання в школі. Народився у Пскові, закінчив історико-філологічний факультет Новоросійського університету, працював учителем у навчальних закладах Одеси, Пскова, Санкт-Петербурга. У 1903 р.був призначений директором гімназії в Ялті. У 1919 р. […]

Засновник народної школи

(до 270-річчя від дня народження Йоганна Генріха Песталоцці) «…Людина, християнин, громадянин. Все для інших, нічого для себе» (напис на пам’ятнику Песталоцці) Йоганн Генріх Песталоцці (1746 – 1827) – видатний швейцарський педагог-практик, педагог-демократ. Народився в Цюрiху у родині лікаря. Вищу освіту здобував у Каролінському колегіумі. Упродовж третини століття керував навчально-виховними закладами, де практикував i розвивав свої […]

До 110-річчя від дня народження Миколи Ніжинського (1905-1986)

З представником будь-якої професії – зодчим, письменником, художником, композитором – можна з повним правом порівняти вчителя, бо він стоїть біля самих джерел формування найдорожчого – людини. М. Ніжинський    Микола Павлович Ніжинський народив­ся 18 грудня 1905 року в селі Польовій Лосієвці (тепер Вінницької області). У травні 1923 року отримав атестат про семилітню освіту. У 1939 […]

До 190-річчя від дня народження Михайла Єгоровича Ващенка-Захарченка (1825 – 1912)

Не в знанні великої кількості теорем, не в швидкому розв’язанні геометричних задач, а в розумінні строго логічної послідовності найнеобхідніших теорем полягає вся вага педагогічного значення геометрії в загальній освіті юнацтва. М. Ващенко-Захарченко Народився вчений 12 листопада 1825 року в селі Маліївка Золотоніського повіту колишньої Полтавської губернії в сім’ї нащадка запорізького козака. Середню освіту здобув у […]

До 225-річчя від дня народження Адольфа Дістервега

Фрідріх Адольф Вільгельм Дістервег (нім. Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg, 29 жовтня 1790 – 7 липня 1866) – німецький педагог, послідовник Песталоцці. Навчався у Герборнському та Тюбінгенському університетах; здобув ступінь доктора філософії. У різні часи працював домашнім учителем, викладав у середніх школах Вормса, Франкфурта-на-Майнi, у 1819-1847 рр. був директором учительських семінарій у Мерсi та Берліні (викладав […]

До 115-річчя від дня народження Грищенка Микити Миновича (1900 – 1987)

Ім’я Микити Грищенка увійшло в історію української освіти як ім’я видатного педагога, вченого, організатора освіти в Україні, директора Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (НДІП). За період своєї науково-педагогічної діяльності Микита Минович бере активну участь у розбудові системи народної освіти, досліджує історію розвитку шкільництва в Україні за радянської доби, працює на керівних посадах в органах народної освіти, […]

До 95-річчя від дня народження Олександра Мефодійовича Маринича

Олександр Мефодійович Маринич – видатний учений, державний і громадський діяч, міністр освіти України (1971-1979), один із фундаторів та організаторів сучасної української географічної науки, багаторічний президент Українського географічного товариства, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук. Народився 4 вересня 1920 року у […]