Звернення директора

Шановні добродії,

У XXI сторіччі музей має переосмислити свою місію і свої цінності, знайти власне місце в сучасному світі, навчитися працювати з новими аудиторіями, застосовувати новітні технології. Водночас, наш музей, заснований 1901 року, – установа з цінними традиціями, покликана зберігати і популяризувати надбання педагогічної спадщини. Відтак ми намагаємося продуктивно поєднувати сучасні світові музейні тенденції і традиції вітчизняного музейництва.

Нині Педагогічний музей України перебуває у стадії великих змін. Серед наших першочергових завдань – розширення доступу до фондів музею, активізація наукових досліджень, збільшення площ постійної експозиції, тісна співпраця з навчальними закладами та громадськими організаціями. Вся ця різнобічна діяльність спрямована на реалізацію місії музею – збереження, вивчення, комплектування фондів, наукову інтерпретацію та презентацію історії та сучасного стану української освіти та педагогічної думки.

3 2019 р. здійснюється діджиталізація діяльності музею, яка охоплює усі традиційні напрями музейної роботи: науково-дослідну, експозиційно-виставкову, науково-фондову та культурно освітню діяльність.

Педагогічний музей України має стратегію онлайн-діяльності, яка здійснюється передусім шляхом реалізації різних онлайн-проєктів, які:

  • залучають нову аудиторію, зокрема й насамперед – молодь;
  • є потужним інструментом передачі емоцій;
  • не пропонують щось принципово інноваційне, а задовольняють фактичні потреби аудиторії;
  • дають змогу онлайн-відвідувачу пережити те, до чого він / вона ніколи б не мав доступу будь-яким іншим способом;
  • є частиною освітньої діяльність музею та ефективніше подають традиційні чи вводять нові поняття та теми;
  • використовується в межах місії музею, а не як окрема індивідуальна пропозиція.

Ми прагнемо, щоб наш музей став місцем натхнення для усіх освітян, учнів, студентів та, звісно ж, для усіх відвідувачів різного віку та різноманітних інтересів.

Олександр Міхно,

директор музею,

доктор педагогічних наук