Закрити
Закрити Сухомлинський

Василь Олександрович Сухомлинський

Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky

(1918—1970)

учитель, директор сільської школи, публіцист, дитячий письменник.

teacher, director of a rural school, publicist, children's writer.


Василь Сухомлинський народився 28 вересня 1918 р. в селі Василівка Олександрійського повіту Херсонської губернії (нині – Кіровоградська обл.) в селянській родині. Закінчив семирічну школу у рідному селі, навчався у педагогічному інституті в Кременчуці, але через хворобу в 1935 р. залишив навчання й розпочав роботу в школі, якій (за винятком двох воєнних років) присвятив усе своє життя. В 1938 р. заочно закінчив Полтавський педагогічний інститут.

В 1941 р. добровольцем іде на фронт. В січні 1942 р. був важко поранений, лише дивом залишився живий. Уламок снаряда залишився в його грудях назавжди. Після довгого лікування в шпиталі на Уралі він просився на фронт, проте комісія не могла визнати його навіть умовно здоровим для військової служби. Його призначили директором середньої школи в Уві (Удмуртія). Як тільки рідні місця були звільнені, він повернувся на батьківщину і став завідуючим районним відділом освіти.

В 1948 року В. Сухомлинський стає директором Павлиської середньої школи і беззмінно керує нею протягом 22 років до кінця своїх днів. Тоді це була звичайна школа, до того ж майже зруйнована за роки війни, знаменитою її зробив Сухомлинський.

Педагогу, як і філософу, потрібні десятиріччя, щоб сформулювати власні світоглядні принципи, сформувати педагогічні переконання. Багато років пішло на це і в Сухомлинського. І ось, коли, здавалося б, настав час розквіту його духовних сил і таланту, прийшло 2 вересня 1970 року день смерті великого педагога.

Гуманістична педагогічна концепція Василя Сухомлинського поєднує класичну і народну педагогіку, спрямована на виховання внутрішніх (психологічних) регуляторів особистості: совісті, почуття власної гідності, відповідальності тощо. Він є автором 55 педагогічних праць, більше 500 статей, понад 1500 оповідань і казок для дітей. Праці педагога перекладені на 59 мов світу накладом близько 15 млн примірників.

Sukhomlynsky was born on September 28, 1918 in a peasant family in the village of Vasylivka, Olexandria Povit (county) of Kherson Governorate (today Kropyvnytskyi Oblast in Ukraine).

He finished a seven-year primary school in his native village and then went to a pedagogical institute in Kremenchuk. He dropped off in 1935 due to illness, and started to work as a school teacher. Apart from two years in the war, he spent his entire life working at that school. In 1938, Sukhomlynsky graduated from the Poltava Pedagogical Institute where he studied part-time.

During World War II he volunteered to the front-lines in 1941 and was severely wounded in January 1942. He miraculously survived after a penetrating injury but had shrapnel in his chest for the rest of his life. He was transferred to a military hospital in the Ural Mountains where he received a long medical treatment. During that time, he continuously requested his return to the front-lines while the medical commission could not recognize him even conditionally fit for the military service. He was appointed a principal of a middle school in Ufa (Udmurt Republic in Russia).

Right after his native land was liberated from the Nazi Germany, Sukhomlynsky returned home and was appointed a Head of the Regional People's Education Department (RAINO).

In 1948, he became a principal of the Pavlysh Secondary School, a post he held for 22 years till the end of his life. Back then, it was a regular school, almost completely destroyed during the war. Sukhomlynsky made it famous.

It takes tens of years for educator (or philosopher) to come up with their own world view principles, and articulate their educational beliefs. Likewise, it took Sukhomlynskyi many years to accomplish that. Sadly enough, Sukhomlynsky passed away at the prime of his talent and spiritual power on September 2, 1970.

Sukhomlynsky’s humanistic educational concept is a blend of classical and traditional education. It aims to develop internal (psychological) personality checks and balances such as moral, dignity, responsibility and accountability, etc. He’s author of 55 educational works, over 500 papers, 1,500+ stories for children and fairy tales. His works have been translated into 59 languages with about 15 million copies published.

До гори
Закрити

Віртуальна виставка «Київ Сухомлинського» - спільний проект Педагогічного музею України та Національного авіаційного університету; створений на основі дипломної роботи за темою «Теоретико-методологічні засади віртуальної виставки «Київ Сухомлинського».

Virtual exhibition “Sukhomlynsky’s Kyiv” is a joint project of the Ukrainian Museum of Education and the National Aviation University (NAU). The project is based on the thesis ‘Theoretical and Methodological Principles of the Virtual Exhibition ‘Sukhomlynsky’s Kyiv”.

Мета проекту – популяризація музею шляхом виведення його на новий технологічний етап в інформаційному просторі з використанням сучасних веб-технологій.

The project aims to promote the museum by bringing it to the new technological level in the information space, using novel web technologies.

Автори проекту

Project authors


Олександр Міхно

Олександр Міхно

Oleksandr Mikhno

науковий консультант, канд. пед. наук.

scientific advisor, PhD in Education.

Вікторія Бондаренко

Вікторія Бондаренко

Victoria Bondarenko

куратор виставки «Київ Сухомлинського» в Педагогічному музеї України (вересень-листопад 2017).

exhibition curator, “Sukhomlynsky’s Kyiv” exhibition at the Ukrainian Pedagogical Museum (September-November 2017).

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Svitlana Loboda

науковий керівник, доктор пед. наук, завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету.

supervisor, Doctor of Education, Head of Computer and Multimedia Technologies at NAU.

Яна Чернобай

Яна Чернобай

ana Chernobay

студентка 5-го курсу НАУ, авторка основної концепції та дизайну проекту, брала участь у редагуванні контенту та перекладі.

senior (5th year) student at NAU, author of the project concept and design. Helped with editing and translation.

Карина Котлярова

Карина Котлярова

Karyna Kotlyarova

студентка 5-го курсу НАУ – авторка розробки контенту проекту.

senior (5th year) student at NAU, content author

віртуальна виставка virtual exhibition

Київ Сухомлинського

Kyiv Sykhomlinsky

hint