Каталог музеїв при навчальних закладах України

Каталог музеїв при навчальних закладах України / Упор. Л. А. Гайда. – Кіровоград: Лисенко В. Ф., 2012. – 136с.
В Україні зростає роль краєзнавчої та пам’яткознавчої роботи з учнівською молоддю, активно розвивається музейна справа. Кожен куточок України має свою неповторну яскраву історію, культурні традиції, відомих земляків, зберігає духовну спадщину попередніх поколінь. Завдяки педагогам, які усвідомлюють та пропагують глибинні пласти духовності українського народу, у нашій державі створені і діють тисячі музеїв при навчальних закладах. За ними закріпилась назва «шкільні», бо мають свою специфіку і кардинально відрізняються від державних (юридичних осіб). Упродовж майже століття на їх основі поступово сформувалась галузь освітянського краєзнавства. У музеях при навчальних закладах історія краю живе не тільки в експонатах, вона використовується у щоденній роботі з дітьми, педагогами, випускниками, гостями, батьками, представниками місцевої громади тощо. Особливої ваги музеї при навчальних закладах набувають в умовах, коли сільські музеї зникають – немає кому утримувати, і найчастіше ними опікується на громадських засадах саме школа, яка є осередком освіти і культури населеного пункту.
Музеї навчальних закладів є суттєвою складовою сучасного освітнього-культурологічного середовища України. Організаційно-методичне керівництво їх діяльністю здійснює єдиний профільний позашкільний заклад – Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Електронний перелік вказаних музеїв представлено на сайті Центру – (http://ukrjuntur.org.ua/ukrana-turistska/shkln-muze, у розділі «Україна туристська» (Шкільні музеї). Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09. 2006р. №640 «Про внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України» затверджено Порядок обліку вказаних музеїв, один раз на три роки проводяться огляди.
На 2010 рік в Україні зареєстровано 4432 музеї при навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03. 2011р. № 239 «Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»). Статистичні показники свідчать про те, що їх кількість невпинно зростає: 2004 – 3489, 2007 – 3887 (+398), 2010 – 4432 (+545). І це при тому, що частина, через об’єктивні та суб’єктивні фактори, закривається, далеко не всі музеї в регіонах зареєстровані. Фактично на сьогодні ми не маємо точної інформації про їх кількісні та змістові показники, відсутній і системно-інформаційний довідник.
Це перша спроба видати на всеукраїнському рівні каталог, що містить у собі перелік відомостей про музеї при навчальних закладах України на основі електронного списку Укрдержцентру та матеріалів огляду 2010 року. Короткі відомості про музеї розміщено за такою структурою: область, АРК – назва музею – навчальний заклад – рік заснування.
Мета каталогу – оприлюднення для широкого загалу відомостей про кількісні та змістові показники музеїв при навчальних закладах України, що в свою чергу надає можливість для: наукового супроводу і навчально-методичного забезпечення, подальшого удосконалення нормативно-правової бази, моніторингу їхньої діяльності; залучення музейно-педагогічної спільноти до Всеукраїнських та Міжнародних проектів; підтримки й заохочення молодих педагогів-музейників; створення творчих груп для навчання керівників вузькопрофільних музеїв; подальшої підтримки та розвитку музейної справи у навчальних закладах України. Каталог сприятиме формуванню своєрідного позитивного іміджу музейної справи у навчальних закладах.
Упорядник – Лариса Анатоліївна Гайда, автор навчально-методичного посібника «Музей у начальному закладі», підготувала матеріали до каталогу за підтримки Центру пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії і культури (директор Олена Миколаївна Титова).
Це представницько-інформаційне видання зорієнтоване на науковців, працівників державних музеїв, пам’яткознавців, методистів позашкільних навчальних закладів, педагогів, керівників музеїв та краєзнавчих гуртків, учасників учнівських наукових об’єднань, представників туристичних фірм та прихильників зеленого туризму.