ювілеї педагогів

До 130-річчя Даденкова Миколи Федоровича (1885 – 1955)

Микола Федорович Даденков народився 3 (15) квітня у 1885 р. у м. Вятка в родині земського землеміра. Після закінчення місцевої гімназії він у складі сім’ї переїздить в Україну, до Чернігівської губернії. У 1905-1910 рр. Микола Даденков вивчає філологію та історію на відділенні слов’яно-російської філології Ніжинського історио-філологічного інституту. Педагогічну діяльність Микола Федорович розпочав одразу після закінчення […]

Бороздинъ А.К. Учебная книга по исторіи русской литературы. Ч.ІІ. Отъ эпохи Петра Великаго до Пушкина включительно

Бороздинъ А.К. Учебная книга по исторіи русской литературы. Ч.ІІ. Отъ эпохи Петра Великаго до Пушкина включительно. — К.-Петроградъ: Кн-во «Сотрудникъ», 1915. — 276 с. «Учебная книга по исторіи русской литературы», складена автором відповідно до програм для гімназій і реальних училищ, ділиться на три частини: огляд народної словесності і давньоруської писемності (курс V класу); історія літератури […]

До 135-річчя Ряппо Яна Петровича – громадського та політичного діяча, педагога.

Ряппо Ян Петрович (1880–1958) – радянський діяч і педагог, співтворець системи народної освіти УРСР, голова редакційної колегії журналу «Путь просвещения» («Шлях освіти»). Ряппо Я.П. народився 30 березня (11 квітня) 1880 р. у Вероському повіті (тепер Вируський район) Естонії в селянській родині. Юнаком переїхав до Санкт-Петербурга, де з 1899 до 1904 рр. працював на заводі Вестінгауза, саме там долучився […]

До 90-річчя від дня народження Олександра Михайловича Біляєва (1925 –2006)

27 лютого 2015 р. виповнилося б 90 років видатному українському мовознавцю, методисту, відомому в Україні і за її межами, члену-кореспонденту НАПН України, докторові педагогічних наук, професору Біляєву Олександру Михайловичу. Народився Олександр Михайлович 27 лютого 1925 р. у смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області. У 1944 – 1945 рр. служив у Червоній армії. Брав активну участь у бойових […]