Матеріали конференцій, семінарів

Наукова конференція «Музейна експозиція – актуальні виклики сучасності. Поєднання інноваційних та традиційних форм роботи»

Запрошуємо вас до участі у щорічній науковій конференції «Музейна експозиція – актуальні виклики сучасності. Поєднання інноваційних та традиційних форм роботи», яка відбудеться в КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» в жовтні 2023 р. Метою конференції є комплексний розгляд питань, пов’язаних із сучасними підходами до будівництва музейної експозиції та підготовкою Рівненського обласного краєзнавчого музею до створення нового сучасного […]

Тринадцятий круглий стіл «Музеї у формуванні сталого майбутнього»

16 травня 2023 р. відбувся спільний Тринадцятий круглий стіл Волинського краєзнавчого музею і кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності. Волинського національного університету імені Лесі Українки на тему «Музеї у формуванні сталого майбутнього» з нагоди Міжнародного дня музеїв. До його роботи долучились музейні працівники, викладачі кафедри та здобувачі спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство».

Міжнародна наукова конференція «Музей — платформа суспільного діалогу»

Львівський історичний музей запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Музей — платформа суспільного діалогу». Конференція відбудеться 2 листопада 2023 року та має на меті об’єднати зусилля музейників у висвітленні найактуальніших проблем музеєзнавства, музейного менеджменту, вивченні та обміну досвідом у галузі комплектування та вивчення фондових колекцій, розробці нових напрямів науково-дослідної, науково-експозиційної та науково-освітньої роботи. […]

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перші краєзнавчі читання в пам’ять професора Лева Баженова»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2 червня 2023 року в м. Хмельницький відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Перші краєзнавчі читання в пам’ять професора Лева Баженова». Робота конференції планується за такими напрямами: професор Лев Баженов: український історик, педагог, краєзнавець, громадський діяч; Лев Баженов – організатор краєзнавчого руху на Поділлі; наукова школа професора Лева Баженова; актуальні питання […]

VІІІ Всеукраїнські Косачівські педагогічні читання «Освіта та виховання в родині Косачів. Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасного освітнього процесу»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань «Освіта та виховання в родині Косачів. Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасного освітнього процесу», які відбудуться в форматі офлайн/онлайн 22 червня 2023 року на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. До участі запрошуємо науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, керівників закладів освіти, краєзнавців, бібліотечних й музейних […]

Всеукраїнська науково-практична конференція «Четверті краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича» з теми «Київщина: історія рідного краю»

28 квітня 2023 р. у Комунальному навчальному закладі «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Четверті краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича» з теми «Київщина: історія рідного краю» для науковців, дослідників-краєзнавців, учителів історії закладів освіти, керівників музеїв Київщини, метою якої є представлення й популяризація розвідок з історії рідного краю й освіти Київщини; […]

VІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 250-річчя від дня народження Василя Каразіна»

Харківський національний університет імені В.Каразіна запрошує взяти участь у VІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 250-річчя від дня народження Василя Каразіна», яка відбудеться 26 вересня 2023 р. Серед напрямів роботи конференції: університетська спільнота та науковці в дзеркалі біографістики; роль особистості в історії: культурна місія та політична сила; біографістика: теоретичні та прикладні […]

Наукова конференція «Історико-культурна спадщина в умовах російсько-української війни»

Кафедра музейного менеджменту та Студентське наукове товариство музеєзнавців і пам’яткознавців КНУКіМ вже другий рік поспіль організовують конференцію, присвячену актуальним проблемам музеєзнавчої та пам’яткоохоронної діяльності. Встигніть взяти участь! Заявки приймаються до 15 травня.

ІV Всеукраїнська наукова конференція «Середня Наддніпрянщина: матеріальна та духовна культура» (до 100-річчя від дня народження М. І. Сікорського)

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Всеукраїнської наукової конференції «Середня Наддніпрянщина: матеріальна та духовна культура» (до 100-річчя від дня народження М. І. Сікорського). Конференція відбудеться 15 вересня 2023 р. в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» в онлайн-режимі на базі інтернет-платформи Google Meet. Для обговорення пропонуємо такі напрямки: Михайло Сікорський і українське музеєзнавство; народні традиційні ремесла […]

Одинадцята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

27-28 вересня 2023 р. в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відбудеться Одинадцята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи». Наукова конференція з проблем розвитку музейної педагогіки, питань актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті й вихованні дітей. Співорганізатори конференції: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН, кафедра ЮНЕСКО «Неперервна […]