До 140-річчя від дня народження Наталії Лубенець (1877—1943?)

ЛубенецьПодібно до того, як в саду, при ретельному догляді садівника,
під впливом сонця і світла, рослини розкішно розвиваються і пишно розквітають,
так і в дитячому садку, при сприянні виховательки,
діти ростуть, міцніють і всебічно розвиваються
Наталія Лубенець

На жаль, повних відомостей про життя та діяльність Наталії Дмитрівни Лубенець до сьогодні немає. Достеменно відомо, що вона була дружиною українського педагога Тимофія Лубенця (1855—1936), який у своїй особовій справі за 1929 р. роком народження дружини зазначив 1877-й. Не маючи відомостей про те, де навчалася Н. Лубенець, на основі архівних документів можна лише стверджувати, що вона мала звання домашньої вчительки.

Більше збереглося відомостей про педагогічну та громадську діяльність Наталії Дмитрівни, основною метою якої були популяризація ідей суспільного дошкільного виховання, організація народних дитячих садків, введення їх до загальної системи освіти.
Так, у 1907 р. на громадських засадах було створено Київське товариства народних дитячих садків. Головою товариства була Н. Лубенець. Також Наталія Дмитрівна стала засновником і редактором журналу «Дошкольное воспитание», який виходив у Києві у 1911—1917 pp., була лектором Фребелівського педагогічного інституту, членом Колегії дошкільного виховання при Департаменті народної освіти у 1918—1919 pp.

Для розроблення теорії та методики виховання в дитячих садках велике значення мали статті Н. Лубенець «Общественные и семейные начала в дошкольном воспитание» (1911), «У живительного источника» (1912), «Дошкольное воспитание и народная школа» (1913), лекція «Народный детский сад» (1911), доповіді «Выставка «Дошкольное воспитание», «За десять лет» (обзор деятельности Киевского общества народных детских садов» (1917), у яких вона розкрила свої погляди на призначення та функції дошкільних закладів, завдання, принципи, засоби та методи роботи в них, співпрацю з сім’єю, наступність між дитячим садком та школою.
Закордонні поїздки Наталії Лубенець розвинули її бачення дошкільного виховання. В Німеччині вона отримала різнобічну допомогу та підтримку від Елеонори Геєрват, завдяки якій у 1892 р. був створений Інтернаціональний союз дитячих садків, а з доповідей представників Данії, Франції, Англії, Америки, котрі прослухала як член союзу, склала враження про вирішення цієї проблеми в інших країнах. При цьому слід зазначити, що до зарубіжного досвіду дошкільного виховання Н. Лубенець підходила виважено й розсудливо, не вдаючись до сліпого копіювання.

У 1920 р. Н.Д.Лубенець залишила роботу в галузі дошкілля й почала працювати вчителькою досвідної школи у Пущі-Водиці. Педагогічну практику вона поєднувала з роботою над створенням підручників та посібників для початкової школи. Разом зі своїм чоловіком, який працював директором школи у Пущі-Водиці, вона підготувала читанки для початкової школи: «Перша читанка для трудових шкіл» (1923) та «Друга читанка для трудових шкіл» (1923).

В останні роки життя Н. Лубенець викладала українську мову в одній із київських шкіл. Багато фактів із життя та діяльності Н. Лубенець у другій половині 1920-х років і до кінця її життя, на жаль, невідомо. Нема також достовірних відомостей про рік її смерті.

Бібліографія праць Н.Д. Лубенць, які зберігаються у фондах Педагогічного музею України.

Статті

1. Лубенец Н. Д. Дошкольное воспитание и народная школа / Н .Д. Лубенец // Русская школа. — 1913. — №11. — С. 1—16. (Стаття Русская школа 1913 №1)
2. Лубенець Н. Д. Комплексова система в другій групі / Н. Д. Лубенець // Радянська освіта. —1925. — №8—9. — С. 36—41. (Стаття Радянська освіта 1925 №8-9)

Про Н.Д. Лубенець

1. Отчет Киевского Общества Народных Детских Садов за 1910 г. — Киев, 1911 — 28 с.
2. Отчет Киевского Общества Народных Детских Садов за 1911 г. — Киев, 1912 – 56с.
3. Отчет Киевского Общества Народных детских садов за 1914 и 1915 г. — Киев, 1912. — 104 с.
4. Вопрос о дошкольном воспитании на летних курсах для народных учителей (Разныя известыя и сообщения) // Русская школа. — 1913. — №10. — С. 100.
5. Бахтин Н. Библиографический отдел. Н.Лубенец. «Фребель и Монтессори» / Н. Бахтин // Народное образование. — 1915. — №1—6. — С. 81—82. (Лубенець Н. Народное образование 1915 № 1-6)
6. Лебедев С. Критика и библиографія. Н.Лубенець. «Фребель и Монтессори»/ С. Лебедев // Русская школа. —1915. — №5-6. — С. 14—18. (Русская школа 1915 №5-6)
7. Хроника общественно-педагогического движения в России.1895—1917 гг. // Советская педагогика. — 1991. — №1. — С. 108.
8. Самоплавська Т.О. Наталія Дмитрівна Лубенець / Т.О. Самоплавська //Українська педагогіка в персоналіях: Кн.2: Навч. посібник / За ред. О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. — С. 218-223.

 

7-1

Фрагмент виставки «Педагогічний календар: січень-лютий 2017»

Untitled.FR12 - 0003 Untitled.FR12 - 0002
Русская школа 1913 №10

Русская школа 1913 №10

Лубенець

Наталія Лубенець

Советская педагогика 1991 №1

Советская педагогика 1991 №1