До 130-річчя від дня народження Олександра Самійловича Залужного (1886 — 1938)

1-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82Олександр Самійлович Залужний  — педолог, педагог, науковець, один з фундаторів вчення про дитячий колектив, яскравий представник науково-педагогічної еліти України 1920-х – 30-х років ХХ ст.

Народився вчений 21 грудня 1886 року в с. Покровське Херсонської губернії (нині м. Апостолове Дніпропетровської обл.). Початкову освіту здобув у земській школі, згодом продовжив навчання в Херсонській учительській семінарії. Олександр рано долучився до політичної діяльності, за що був виключений з семінарії. У 1906 році вступає до лав есерів. 1907 року Олександра Залужного заарештовують, але він тікає та емігрує до Франції. Там він починає працювати і одночасно вчитися в політехнікумі, а згодом у Паризькому університеті в Сорбонні. Повернувшись в 1910 році в Україну О. Залужний зосереджується на революційній діяльності. Після жовтневого перевороту Олександр Самійлович перебирається до Владивостока, де закінчує університет і залишається в ньому працювати викладачем та деканом. У 1922 році відвідує Японію, знайомиться з організацією освіти в цій країні.   В Україну Олександр Самійлович повертається у 1924 році. Спочатку працює в Харківському інституті народної освіти на науково-дослідній кафедрі педології, де очолює секцією соціальної педагогіки. З утворенням у 1926 році Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП) призначається на посаду керівника секції колективознавства.

Його науковий доробок 1920-х років був напрочуд різноманітний та плідний. За цей час він написав кілька десятків статей, три фундаментальні монографії. Наукові інтереси педагога були різнобічні: школознавчі питання, процес навчання, метод тестів, проблеми організації і діяльності дитячого колективу, питання діяльності зарубіжної школи. Олександр Залужний був провідним педологом, рефлексологом того часу. Результати його експериментальної роботи публікувалися в журналах “Радянська освіта”, “Шлях освіти”, часописі “Український вісник експериментальної педагогіки та рефлексології”.  Щодо останнього, то саме О. Залужний був ініціатором створення та членом редколегії цього видання. “Український вісник експериментальної педагогіки та рефлексології” був єдиним на всю країну часописом з проблем експерементальної педагогіки.

Разом із В. Протопоповим та І. Соколянським О. Залужний заснував Харківську школу педології. Ця школа відстоювала соціогенетичний напрям на противагу біогенетичному. Олександр Самійлович написав значну кількість праць та очолював наукові колективи з проблем вивчення соціальності дитини раннього та шкільного віку, дитячих угруповань і колективів. У 1926 році виходить з друку його перша фундаментальна праця з питань теорії та практики колективу “Методи вивчення дитячого колективу (Вступ до педагогіки колективу)”, а згодом, ще одна монографія “Учення про коллектив. Методологія — дитколектив”. В останній праці вперше в українській педагогіці викладені методологічні засади вчення про колектив, що базувалися на колективній рефлексології та соціології як методології організації та діяльності колективу.

На початку 30-х років у країні змінюється педагогічна парадигма: з досить вільного пошуку методологічних засад педагогічної науки на жорстке прив’язування її до ідеології марксизму-ленінізму. Педологія, рефлексологія та їх прихильники у цей час перестали влаштовувати радянську владу. Одним із перших під критику і гоніння потрапив Олександр Залужний. В січні 1938 року ученого заарештували і винесли смертний вирок — розстріл. Його виконали 29 вересня  1838 року. Посмертно реабілітований.

У фондах Педагогічного музею України зберігаються такі праці та публікації вченого:

 1. Залужный А. Современная японская школа [Из наблюдений и впечатлений] // Шлях освіти. – 1925. — № 1. – С. 146-166.
 2. Залужный А. Методы изучения детского коллектива // Путь просвещения. – 1925. — №4. – С. 114-126.
 3. Залужний О. Закони навчання // Радянська освіта. – 1926. – №3. – С. 23-28; №5. – С. 22-26; №6. – С. 19-24.
 4. Детский колектив и ребенок / за ред А. Залужного и С. Лозинского. — Харків:  Книгоспілка, 1926.
 5. Залужний О. Метод тестів у нашій школі // Шлях освіти. – 1926. — №1. – С. 63-85.
 6. Залужний О. Проблеми шкільної дисципліни // Шлях освіти. – 1928. — №11. – С. 5-12.
 7. Залужний О. Учення про колектив. Методологія – дитколектив. — Харків: Державне видавництво України, 1929. – 124с.
 8. Залужний О. Проти ревізії основних положень історичного матеріялізму, проти “біологізації” атомів та ще де проти чого // Український вісник експериментальної педагогіки та рефлексології. – 1930. — № 3-4 (18-19). – С. 93-96.
 9. Педологія: [підручник дляпедагогічних інститутів] / за ред. О. С. Залужного. – Харків: Радянська школа, 1933. – 332 с.

Фотокопії документів про винесення вироку О. Залужному, використані у віртуальній виставці, наданіСмолінчук Ларисою Симонівною, вченим секретарем Інституту педагогіки НАПН України, кандидатом педагогічних наук.

Література

 1. Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929 – 1941) / В. І. Марочко, Г. Хіллінг. – К: Наук. світ, 2003. – 302 с.
 2. Смолінчук Л. Науково-педагогічний доробок Олександра Самійловича Залужного (1886-1938 рр.) [Текст] : дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / Смолінчук Лариса Симонівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2008. — 233 арк.
 3. Сухомлинська О. Олександр Залужний // Нариси з історії українського         шкільництва (1905 – 1933). – К., 1996.
 4. Хиллинг Гетц. А.С. Залужний // Прометей Макаренко и «главбоги» педолимпа: Соколянский, Залужний, Попов.  — Мамбург, 1997.

Фотографічні матеріали

2

Фотокопія вироку

3

Фотокопія довідки, в якій вказано дату смерті О. Залужного

4 5 6
7

Фрагменти виставки «2016-й педагогічний»

8

Фрагменти виставки «2016-й педагогічний»

 

Матеріали підготувала

Вікторія Бондаренко