До 145-річчя від дня народження Миколи Скрипника (1872—1933)

Портрет на початок виставкиМикола Олексійович Скрипник народився 25 січня 1872 р. у слободі Ясинуватій Бахмутського повіту Катеринославської губернії (тепер м. Ясинувате Донецької області). Після закінчення Барвінківської двокласної школи вступив до реального училища в м. Ізюмі. У 1900 р. склав екстерном іспити за програмою реального училища в Курську і вступив до технологічного інституту в Санкт-Петербурзі.

З кінця 1917 р. жив і працював в Україні, обіймаючи найвищі державні посади: народного секретаря торгівлі і промисловості (з грудня 1917), голови народного секретаріату та народного секретаря зовнішніх справ (з березня 1918), народного комісара спочатку держконтролю, а потім внутрішніх справ (1919—1921), народного комісара юстиції і генерального прокурора (1922—1927). В 1927 р. очолив Народний комісаріат освіти, яким керував до 1933 р., коли вчинив самогубство після звинувачення у «викривленні» національно-культурної політики.

М. Скрипник жив і працював у складний історичний період, тому його науково-публіцистичний доробок є далеко неоднозначним. Багато в його працях революційного і риторичного в дусі радянської епохи. Проте його освітянську діяльність можна розглядати як ключ до розуміння процесів розвитку української національної культури, науки та освіти у складні 20-30-ті роки ХХ ст.

У фондах Педагогічного музею України зберігається добірка номерів педагогічного часопису «Радянська освіта» 1920—1930-х рр. (М. Скрипник був редактором цього журналу), в якому публікувалися численні статті та виступи М. Скрипника. Теми цих виступів та статей дають уявлення про М. Скрипника – наркома освіти як про неординарну особистість, керівника з власним баченням пекучих освітніх проблем і шляхів їх вирішення: «Організувати справу дитячої бібліотеки», «За перебудову роботи школи», «Наші літературні справи», «Оглядайся на задні колеса!», «Реконструкція українського національного культурного процесу».

Головною метою М.Скрипника було проведення політики українізації, створення нової соціалістичної школи, але на національному ґрунті. У статтях «За єдину систему народньої освіти», «Перебудовними шляхами» М.Скрипник постійно порівнює російську та українську освітні системи і намагається довести, що саме українська система є більш досконалою, щиро вболіває за успіхи в охопленні все більшої кількості дітей та дорослих початковою освітою.

Пропонуємо ознайомитися з деякими повнотекстовими статтями та виступами М. Скрипника.

1. Скрипник М.О. Автобіографія // Радянська освіта. — 1928. — № 5. — С. 1—10. (pdf 1)
2. Скрипник М. Оглядайся на задні колеса [Доповідь на культактиві м. Сталіне 30/V — 1930 р.] // Радянська освіта. — 1930. — № 7. — С. 13—18. (pdf 2)
3. Скрипник М. Наші літературні справи [Промова на пленумі ВУСПП 23/V — 1930 р.] // Радянська освіта. — 1930. — № 8-9. — С. 7—18. (pdf 3)
4. Скрипник М. Елементарні показники загального навчання [Промова на V пленумі ВУК’у Робос від 28/XI 1930 р.] // Радянська освіта. — 1931. — № 2. — С. 1—10. (pdf 4)
5. Скрипник М. Організувати справу дитячої бібліотеки [Промова на нараді з бібліотечною бригадою 30/IV 1931 року] // Радянська освіта. — 1931 — № 6. — С. 1—7. (pdf 5)
6. Скрипник М. Розмова з земляками [Промова на прийомі делегації колгоспників Барвінківського району від 27/V 1931 р.] // Радянська освіта. — 1931. — № 7. — С. 1—5. (pdf 6)
7.Скрипник М. За перебудову роботи школи [Промова на 3-му пленумі ЦК ЛКСМУ від 5-го жовтня 1931 року] // Радянська освіта. — 1931. — № 10-12. — С. 20—24. (pdf 7)

Інші промови, виступи та статті М.О. Скрипника:

1. Скрипник М. Реконструкція українського національного культурного процесу [З доповіді на київському партактиві — 27.ХІ. 1929 р.] // Радянська освіта. — 1930. — № 2. — С. 1—4.
2. Скрипник М. Новий етап і нові завдання [Промова на І-ому З’їзді письменників літ.організіції “Західня Україна” 6.V 1930 р.] // Радянська освіта. — 1930. — № 2. — С. 4—9.
3. Скрипник М. За єдину систему народньої освіти [Доповідь на Всеукраїнській партнараді в справі народньої освіти] // Радянська освіта. — 1930. — № 5-6. — С. 1—13.
4. Скрипник М. Основні проблеми соціального виховання за реконструктивної доби [Доповідь на VІІ Всеукраїнській нараді комдитруху й трудшколи] // Радянська освіта. — 1930. — № 5-6. — С. 13—35.
5. Скрипник М. Всесоюзна нарада в справах народньої освіти [Доповідь на зборах Харківського вчительства в будинку робітників освіти 12/V 1930 р.] // Радянська освіта. — 1930. — № 7. — С. 1—13.
6. Скрипник М. Революційна постановка культурної революції // Радянська освіта. — 1930. — № 10. — С. 6—10.
7. Скрипник М. Перебіг переведення загального початкового навчання [Промова на засіданні колегії НКО з27/Х 1930 р.] // Радянська освіта. — 1930. — № 11-12. — С. 1—4.
8. Скрипник М. Два роки переможного соціялістичного будівництва в УСРР [Звітна доповідь од уряду на сесії київської міськради ХІІ скликання 22/II 1931 р.] // Радянська освіта. — 1931. — № 5. — С. 1—20.
9. Скрипник М. Педагогіка мусить стати знаряддям соціялістичної перебудови [Промова на сесії УНДІПу від 17/ІІ1931 року] // Радянська освіта. — 1931. — № 5. — С. 24—30.
10. Скрипник М. Перебудовними шляхами [З доповіді на першій Всеукраїнській конференції культурно-освітніх робітників нацменшостей 20’V 1931 р. Частина І] // Радянська освіта. — 1931. — № 8. — С. 6—13.
11. Скрипник М. Перебудовними шляхами [З доповіді на першій Всеукраїнській конференції культурно-освітніх робітників нацменшостей 20’V 1931 р.; частина ІІ (див. «Рад. Освіта, 1931, №8»)] // Радянська освіта. — 1931. — № 9. — С. 9—13.
12.Скрипник М. Лікнепроботу підпорядкувати боротьбі за нові кадри робітників [Промова на засіданні колегії НКО 10/VII 1931 р.] // Радянська освіта. — 1931. — № 10-12. — С. 9—13.
13. Скрипник М. Перебороти й докопати повзучі збочення [Промова на першій Всеукраїнській нараді викладачів нацпитання] // За комуністичне виховання дошкільника. — 1931. — № 6. — С. 6—14.
14. Скрипник М. За дошкільного робітника-організатора [Промова на Всеукраїнській дошкільній конференції] // За комуністичне виховання дошкільника. — 1932. — № 9. — С. 5—12.

Публікації про М.О.Скрипника

1. Постанови Пленума ВУК РОБОС // Інформаційний лист Всеукраїнського комітету спілки робітників освіти. — 1927. — № 3(34). — С. 1.
2. Синепол І. Політична і культурно-освітня діяльність М.О. Скрипника // За комуністичне виховання дошкільника. — 1932. — № 3. — С. 2—10. (pdf №8)

Міні експозиція в рамках виставки

Міні-експозиція в рамках виставки «Педагогічний календар: січень лютий 2017»

Радянська освіта 5 6, 1930 За комуністичну освіту дошкільника 3, 1932
Радянська освіта 2,1930 Радянська освіта 5, 1928 Радянська освіта 9,1931

Степанович Кіра
старший науковий співробітник
Педагогічного музею України