До 140-річчя від дня народження Якова Чепіги (1875-1938)

Яків Феофанович Чепіга-Зеленкевич – видатний практик і теоретик української педагогіки.

Він народився в 1875 році в селі Мар’янівка на Чернігівщині в родині паламаря. Зеленкевич – прізвище батька, Чепіга – прізвище матері. Мати походила з давнього козацького роду.

Початкову освіту Яків Чепіга здобув у Грушівському двокласному народному училищі. В 1892-95 рр. навчався у Новобузькій учительській семінарії, набував педагогічного досвіду в початковій школі при семінарії.

Після закінчення семінарії і до кінця 1910-х рр. Яків Чепіга працював на різних посадах в навчальних закладах у східній частині України.

У 1913 р. вийшла збірка психолого-педагогічних праць Якова Чепіги «Проблеми виховання і навчання». (Ці праці раніше були опубліковані в педагогічному журналі «Світло».)

1914 – рік виходу першої монографії вченого «Самовиховання вчителя». Наполягаючи на тому, що вчитель зобов’язаний не лише викладати предмет, але й виховувати учнів, Яків Чепіга називає вчителя «довіреним народу».

В 1918-28 рр. Яків Чепіга викладав у вищих школах Києва, займався організаційно-педагогічною роботою. З 1928 р. був співробітником Українського науково-дослідного інституту педагогіки в Харкові.

Разом з такими діячами української педагогіки, як Софія Русова, Спиридон Черкасенко, Олександр Музиченко, на початку 20-го ст. Яків Чепіга закладав основи для національної освіти в Україні.

Він вважав, що школа має бути для дитини продовженням сім’ї, що вплив вчителя повинен відчуватися і поза школою.

Яків Чепіга — автор букварів, підручників з української мови та математики для початкових шкіл, методичних видань.

Яків Чепіга був репресований і знищений в 1938 році.

 

1) Видання Я. Чепіги (з фондів Педагогічного музею України)

Чепіга Я. Задачник для початкових народних шкіл /Я. Чепіга// Київ, Відень: Видавництво «Українська школа», 1918. – 65 с.

Чепіга Я. Задачник для початкового навчання. Рік перший /Я. Чепіга/ К.: Державне видавництво України, 1923. – 80 с.

Чепіга Я. Задачник для початкового навчання. Рік другий /Я. Чепіга/ К.: Державне видавництво України, 1923. – 72 с.

Чепіга Я. Задачник для початкового навчання в трудових школах. Рік третій /Я. Чепіга/ К.: Державне видавництво України, 1923. – 99 с.

Чепіга Я. Страх і кара та їх вплив на характер і волю дитини /Я. Чепіга/ К.: Товариство «Час», 1924. – 32 с.

Чепіга Я. Задачник для трудових шкіл. І-й концентр /Я. Чепіга/ К.: Державне видавництво України, 1924. – 88 с.

Я. Чепіга. Моральне внушення в справі виховання. – Товариство «Час». – 1924. – К.

Чепіга Я. Веселка. Після букваря перша читанка /Я. Чепіга/ К.: Державне видавництво України, 1925. – 200 с.

Чепіга Я. Життя та числа. Задачник за комплексами. Рік третій /Я. Чепіга/ Харків: Державне видавництво України, 1927. – 97 с.

Чепига Я. Живота и числата. Задачник по комплексната система. Четверта година /Я. Чепига/ Харков: Центрвидав, 1928. – 86 с.

Чепіга Я. Червоний прапор /Я. Чепіга/ К.: Державне видавництво України, 1929. – 112 с.

Чепига Я. Жизнь и числа. Задачник по комплексам. Год четвертый /Я. Чепига/ К.: Государственное издательство Украины, 1929. – 112 с.

Чепіга Я. Методика навчання в трудовій школі першого концентру /Я. Чепіга/ Харків: Державне видавництво України, 1930. – 274 с.

Чепіга Я. Методика усної лічби та вправи у перших групах семирічки /Я. Чепіга/ К.: Радянська школа, (1930 р.?) – 19 с.

Чепіга Я. Методичні уваги до «робочої» книжки з математики /Я. Чепіга/ Харків: Радянська школа, 1931. – 56 с.

Чепіга Я. Методика роботи з підручником математики. І рік навчання. Методлист /Я. Чепіга/ Харків: Радянська школа, 1932. – 32 с.

Чепіга Я. Про нього. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. – К.: 1973. – С. 94-95.

Яків Чепіга: «невтомний борець за початкову освіту» -: Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) – К.: Науковий світ. – 2003. – С. 124-131.

Чепіга (Зеленкевич) Я. Вибрані педагогічні твори /Я. Чепіга (Зеленкевич)/ Харків, «ОВС», 2006. – 328 с.

 

2) Публікації Я. Чепіги (з фондів Педагогічного музею України)

Рецензія на книгу: Я. Зеленкевич (Чепіга). Пасинки школи. (Отсталые и талантливые дети.) – Світло. – Жовтень. – 1910. – С. 71-72.

Я. Чепіга. Моральне внушення в справі виховання. – Світло. – 1910. – Жовтень. – С. 20-21.

Чепіга Я. Словесно-звуковий метод навчання грамоти. (Методичний нарис.) //Світло. – Кн. 3-я. – Листопад. – 1910. — С. 21-29.

Я. Чепіга. Педологія, або наука про дітей. – Світло. – 1911. – Січень. – С. 4-9.

Я. Чепіга. Народна освіта в Північно-Сполучених Державах. – Світло. – Лютий, 1911. – С. 43-46.

Я. Чепіга. Народний учитель і національне питання. – Світло. – Кім. 1911 р. – С. 17-25.

Я. Чепіга. Страх і кара. – Світло. – Лютий 1912. – С. 15-31.

Я. Чепіга. Брехливість у справі виховання. – Світло. – 1912. – Грудень. – С. 3-15.

Я. Чепіга. Читання з поясненнями в сучасній школі на Вкраїні. – Світло. – 1913. — №6. – С. 8-14.

Я. Чепіга. Проект української школи. (3-й, 4-й, 5-й і 6-й роки навчання.) – Світло. – 1913. — №4. – С. 12-29.

Я. Чепіга. Самовиховання вчителя. – Світло. – 1913. — №9. – С. 6-13.

Я. Чепіга. Проблема народного виховання і освіти //Учительське слово. – 1 червня 1913. – Львів. – С. 342-345. 1 липня 1913. – С. 374-377.

Я. Чепіга. Проект української школи. – Світло. – 1913. – №2. – С. 31-41.

Я. Чепіга. Уява і мислительна та творча діяльність дитини. – Світло. – 1914, №9. – С. 13-40.

Я. Чепіга. Соціялізація народної освіти //Вільна українська школа. – 1917. — №2. – С. 74-83.

Чепіга Я. Завдання моменту //Вільна українська школа. – 1918-19. — №3. – С. 137-139.

Я. Чепіга. До трудової вільної школи //Вільна українська школа, 1918-19, №8-9. – К. – С. 81-85.

Я. Чепіга. (Рецензія.) О. Міщенко. «Рідні колоски». Читанка для молодших класів гімназії //Вільна українська школа, 1918-19, №6-7. – С. 78-79.

Чепіга Я. Школа й освіта на Вкраїні. (Другий з’їзд Всеукраїнської Учительської Спілки.) //Вільна українська школа. – 1918-1919. — №6-7. – С. 60-64.

Я. Чепіга. Школа й освіта на Україні //Вільна українська школа, 1918-19, №8-9. – К. – С. 132-136.

Я. Чепіга. Навчання грамоти без букваря //Вільна українська школа, 1919-20 рр., №13. – К. – С. 40-44.

Чепіга Я. Українське учительство в нових освітніх обставинах //Вільна українська школа. – 1919-20. — №1-3. – С. 84-87.

Я. Чепіга. Школа в Західній Європі й Америці //Вільна українська школа, 1919-20, №1-3. – К. – С. 29-34.

Я. Чепіга. Школа в Західній Європі й Америці //Вільна українська школа, 1920. – К. – С. 139-145. (Кінець.) (Початок в №1-3.)

Чепіга Я. Перший рік навчання в трудовій школі //Пролетарська освіта. – Ч. 1. Жовтень. – 1920. – С. 6-14. (Програма.)

Чепіга Я. Переймання //Путь просвещения. – 1922. — №6. – С. 124-134.

Чепіга Я. Розвиток органів почуття та їх значіння у вихованні дитини //Путь просвещения. – 1922. — №5. – С. 97-124.

Я. Чепіга. Розвиток органів почуття та їх значення у вихованні дітей. – «Путь просвещения». – 1922. — №5. – Харьков. – С. 97-125.

Я. Чепіга. Переймання. – «Путь просвещения». – 1922. — №6. – Харьков. – С. 124-135.

Рецензія Я. Чепіги. «Нова освіта». Двотижневий бюлетень. – «Путь просвещения». – 1922. — №12. – С. 213.

Чепіга Я. «Веселка». Граматка. – К.: Держвидав. – 1922; «Веселка». Перша читанка після букваря. – К. Рец. С. //Путь просвещения. – 1923. — №1. – С. 283-285.

Чепіга Я. Труд і гра яко фактори виховання //Путь просвещения. – 1923. — №9-10. – С. 85-104.

Рецензія на книгу: Я. Чепіга. Практична трудова педагогіка //Радянська освіта. – 1924. – Ч. 5-6. – Харків. – С. 89.

Чепіга Я. Весняно-літній період в практиці трудового виховання //Радянська освіта. – 1924. — №3-4. – С. 26-36.

Чепіга Я. та інші. Шляхом життя: Читанка для 6-7 груп трудшколи, робфаків, шкіл для дорослих. Ч. І і ІІ. Вид. 2-е. – К.: Книгоспілка, 1924 //Путь просвещения. – 1925. — №3. – С. 97-98.

Я. Т. Чепіга (Зеленкевич). – Радянська освіта. – 1925. — №12. – С. 49-52.

Чепіга Я. Методика навчання в трудовій школі першого концентру. ДВУ, 1930. – 274 с. Рец. Прозоровський О. //Радянська освіта. – 1930. – №3. – С. 71-72.

Я. Чепіга. Огляд букварів. – «Комуністична освіта». – 1931. — №7-8. – С. 205-208. (Рецензія.)

Чепіга Я. За новий підручник для політехнічної школи //Комуністична освіта. — №4. – 1931. – Харків. – С. 147.

Чепіга Я. Огляд букварів //Комуністична освіта. – 1931. — №7-8. – С. 205-208.

3) Публікації в періодиці про Я. Чепігу (з фондів Педагогічного музею України)

Ювілей Я. Т. Чепіги. – Радянська освіта. – 1926. — №4. – С. 70-72.

До ювілею професора Я. Т. Чепіги //Радянська освіта. – 1926. – Ч. 2. – Харків. (На обкладинці об’ява щодо проведення ювілею.)

О. Г. Ювілей Я. Т. Чепіги //Радянська освіта. – 1926. – Ч. 4. – Харків. – С. 70.

Мостовий П. Концепції комплексовості на Україні //Комуністична освіта. — №4. – 1931. – С. 105. О Чепізі на с. 110-112.

Савицька Г. Педологічні ідеї невтомного борця за початкову освіту на Україні Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича) //Звітно-наукова конференція (15-17 лютого 1967). Гуманітарні науки. – Київ. – 1967. – С. 67-68.

Савицкая Г. Неутомимый борец за начальное обучение на Украине Я. Ф. Чепига (1875-1938) //Республіканський науково-методичний збірник «Педагогіка». Випуск 5. – К.: 1967. – С. 122-129.

Савицька Г. Я. Ф. Чепіга – невтомний борець за початкову освіту на Україні //Педагогіка. Республіканський науково-методичний збірник. Випуск 5. – К.: 1967. – С. 122-130.

А. М. Алексюк. Загальні методи навчання в школі. – Радянська школа. – 1973. – К. – С. 94-95. (Про Я. Чепігу.)

Ільченко Ж. Д., Зайченко І. В. Питання української національної школи у творчості Я. Ф. Чепіги //Педагогіка і психологія. – 1995. — №2. – С. 134-141.

Палюх З. Погляди Я. Ф. Чепіги на моральне виховання дітей //Початкова школа. – 1997. — №9. – С. 44-47.

«Учитель! Який безмежно великий зміст цього слова!» — Я. Чепіга. Березівська Лариса. Образ учителя у творчій спадщині Я. Ф. Чепіги //Рідна школа. – 2001. — №10. – С. 72.

Березівська Лариса. Образ учителя у творчій спадщині Я. Ф. Чепіги //Рідна школа. – 2001. – Жовтень. — №10. – С. 72-75.

Березівська Л. Д. Чепіга (Зеленкевич) Яків Феофанович //Інститут педагогіки АПН України. 80. – К.: Педагогічна думка. – 2006. – С. 233-235.

Підготував науковий спіробітник музею Олег Сівков