До 90-річчя журналу «Шлях виховання й навчання» (Львів, 1927)

«Шлях виховання й навчання» — педагогічно-методичний (три)місячник, що видавався у Львові з 1927 по 1939 рік. Спочатку виходив як додаток до педагогічного журналу «Учительське Слово», а з 1930 р. — окремим виданням із власним додатком «Методика і шкільна практика». Видавало журнал товариство «Взаїмна Поміч Українського вчительства».

У роботі редакції журналу ключовими особами були Я. Кузьмів, А. Зелений, І. Стронський, І.Ющишин. Співробітники журналу — видатні педагоги та культурно-освітні діячі того часу: Р. Білинський, О.Грицай, М. Возняк, А. Животко, С. Русова, Б. Заклинський, Я. Кузьмів, І. Огієнко, Є. Пеленський, Я. Романенко, В. Сімович, І. Чепіга та ін.

На сторінках журналу передусім розглядалися теоретичні питання виховання і навчання, публікувалися дидактично-методичні розробки для усіх шкільних предметів і наукові статті з методики і практики виховання у народних школах.

Окрім того, розроблена редакцією у 1930 році докладна програма видання передбачала публікацію на його сторінках наукових розвідок з історії педагогіки, з педагогічної психології, психофізики, статей про систему виховання і навчання за кордоном, про основи мистецького виховання у народних школах.

У зверненні «До наших читачів» (1931, №10) редакція, підсумовуючи діяльність журналу за чотири роки, наголошувала на тому, що саме це видання започаткувало «традицію вироблення української педагогічної думки».

У фондах Педагогічного музею України зберігаються кілька примірників журналу «Шлях виховання й навчання» за 1931 (№ 1—10), 1933 (№ 2—3) та 1936 (№ 2) роки.

Пропонуємо ознайомитися з деякими статтями з журналу «Шлях виховання й навчання»:

1. Романенко Я. Чужа мова і двомовність у школі // Шлях виховання й навчання. — 1936. — №2. — С. 76—94 (pdf)
2. Романенко Я. «Історія» чи «Легенда»? // Шлях виховання й навчання. — 1933. — №2—3. — С. 93—96 ( pdf)

Untitled.FR12
33_

Зміст журналу 1933 року

36 р.

Сторінка з журналу «Шлях виховання й навчання», 1936 р.

віф

Сторінка з журналу 1936 року

 

Підготувала Валентина Єфімова,
науковий співробітник музею.