До 110-річчя від дня народження Миколи Ніжинського (1905-1986)

З представником будь-якої професії – зодчим, письменником, художником,

композитором – можна з повним правом порівняти вчителя,

бо він стоїть біля самих джерел формування найдорожчого – людини.

М. Ніжинський

 

 1Микола Павлович Ніжинський народив­ся 18 грудня 1905 року в селі Польовій Лосієвці (тепер Вінницької області). У травні 1923 року отримав атестат про семилітню освіту. У 1939 році заочно закінчує Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького і вступає до аспірантури.

Різнопланову роботу й навчання в аспірантурі перервала війна. Вже з 7 липня 1941 року Микола Павлович перебуває у діючій армії. У перші дні визволення столиці України повертається до міста і поєднує роботу партійного керівника освітою в міськкомі КПУ з навчанням в аспірантурі Київського педінституту, а з вересня 1945 року працює старшим викладачем кафедри педагогіки цього вузу.

З кінця 40-х років наукова доля М. П. Ніжинського була пов’язана з Українським науково-дослідним інститутом педагогіки, де він працював у відділі історії педагогіки та деякий час (1949—1953 рр.) був заступником директора.

2У 1955—1973 роках Микола Павлович викладав курси педагогічних дисциплін у Київському державному педагогічному ін­ституті іноземних мов і завідував кафедрою педагогіки. Колеги і студенти згадують блискучу лекторську майстерність професора М. Ніжинського, його відданість справі та інтелігентність, його ерудицію і велику працездатність.

Наукова спадщина вченого є досить об’ємною і різноплановою. До основних напрямів його теоре­тичних розробок належать дослідження проблем сімейного виховання, питань політехнічного навчання в середній школі, організації трудового навчання учнів, а також висвітлення та аналіз передового педагогічного досвіду учителів України, історико-педагогічні розвідки.

Центральне місце в науковій спадщині Миколи Ніжинського посідає все­бічне вивчення життя і аналіз педагогічної системи А. С. Макаренка. Микола Павлович тривалий час досліджує практичне використання ідей А. Макаренка педагогічними колективами київських середніх шкіл № 47, № 65, № 78, сільської школи-інтернату с. Сутиски Вінницької області, вінницької середньої школи № 4 ім. Д. І. Менделєєва. Підсумком таких досліджень стає монографія «Педагогические идеи А. С. Макаренко и современность» (1963 р.).

Подальшу актуалізацію педагогічних надбань А. С. Макаренка вчений продовжив у книгах: «А. С. Макаренко и современная школа» (1970 р.), «А. С. Макаренко и педагогика школы» (1976 р.).Окрім згаданих праць, якими професор Ніжинський збагатив педагогічну макаренкіану, вчений брав також активну участь в організації меморіального музею А. С. Макаренка у м. Крюкові (1951 р.).

Узагальнюючи наукові надбання М. П. Ніжинського-макаренкознавця, наголосимо, що він увійшов в українську історію педагогіки як перший глибокий дослідник спадщини А. С. Макаренка, її прекрасний популя­ризатор. Він не був класичним кабінетним вченим, а вивчав сучасне йому педагогічне життя, узагальнював його в контексті радянської виховної парадигми й доносив до широкого учительського загалу.

Помер Микола Ніжинський 17 січня 1986 року.

 Праці Ніжинського М. П., що зберігаються у фондах Педагогічного музею

 1.  Ніжинський М. П. Сім’я і школа /М.П. Ніжинський. –К.: Рад. школа, 1941. — 34 с.
 2. Ніжинський М. П. А. С. Макаренко про виховання / М. П. Ніжинський. – К.: Київ. обл. друк., 1949. — 23 с.
 3. Ніжинський М. П. А. С. Макаренко про виховання в праці / М. П. Ніжинський. – К.: Рад. школа, 1950. — 95 с.
 4. Ніжинський М. П. О. М. Горький і А. С. Макаренко. Стенограма лекції / М. П. Ніжинський. – К.: Київ. обл. друкарня, 1950. — 36 с.
 5. Ніжинський М. П. Комуністичне виховання дітей в сім’ї. Стенограмма публічної лекції / М. П. Ніжинський. – К.: Рад. Україна, 1952. — 22 с.
 6. Нежинский М. П. О соединении обучения с общественно-полезным трудом. М.: Знання, 1956. — 31 с.
 7. Ніжинський М. П. Великий вихователь – труд / М. П. Ніжинський. – К.: Вид-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959. — 32 с.
 8. Ніжинський М. П., Комарницький Т. П. З досвіду політехнічного навчання в школі № 4 м. Вінниці / М. П. Ніжинський, Т. П. Комарницький. – К.: Рад. школа, 1959. — 59 с.
 9. Ніжинський М. П. Колектив і особистість. – К.: Рад. школа, 1965. — 42 с.
 10. Ніжинський М. П. Школа на батьківщині Тараса Шевченка / М. П. Ніжинський. – К.: Рад. школа, 1962. — 87 с.
 11. Нежинский Н.П. Педагогические идеи А. С. Макаренко и современность / Н.П. Нежинский. – К.: Рад. школа, 1963. — 183 с.
 12. Ніжинський М. П. Життя і педагогічна діяльність А. С. Макаренка (творчий шлях) / М. П. Ніжинський. – К.: Рад. школа, 1967. — 302 с.
 13. Нежинский Н. П.  А. С. Макаренко и современная школа / Н. П. Нежинский. – К.: Рад. школа, 1970. — 311 с.
 14. Ніжинський М. П. Науково-технічний прогрес, школа, особистість. Лекція прочитана для слухачів Київської зональної комсомольської школи / М. П. Ніжинський. – К.: ЦК ЛКСМ України, 1970. — 63 с.
 15. Ніжинський М. П. Сім’я. Батьки. Діти / Н.П. Нежинский. — К.: Вид-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1974. — 116 с.
 16. Нежинский Н. П. А. С. Макаренко и педагогика школы / Н. П. Нежинский. — К.: Рад. школа, 1976. — 259 с.
 17. Ніжинський М. П. Батько / М. П. Ніжинський. – К.: Знання, 1976. — 31 с.
 18. Ніжинський М. П. Школа, учитель, педагогіка. (Історичний нарис) / М. П. Ніжинський. – К.: Рад. школа, 1978. — 117 с.

Підготувала старший

науковий співробітник

Бондаренко Вікторія

3.. 3. 5
11 15 17.
18. 18 19
20 21 22
23 24 25
26
4 6 7
8 12 13
14 16 17..