Круглий стіл «Педагогічна спадщина Григорія Савича Сковороди і сучасна освіта»

Круглий стіл «Педагогічна спадщина Григорія Савича Сковороди і сучасна освіта» відбувся у травні 2021 року і був присвячений 300-річчю від дня о народження видатного українського філософа і педагога.

Організатори:

  • Державна наукова установи «Інститут модернізації змісту освіти»,
  • Інститут проблем виховання НАПН України,
  • Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,
  • Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва.

Пропонуємо ознайомитися з матеріалами круглого столу

Спадщина Григорія Сковороди для педагогічної дії / В. І. Кириченко
(Ред.), К. О. Безрук, Г. Г. Ковганич, К. С. Марченко. Харків : Друкарня
Мадрид, 2021. 91 с.

Збірка матеріалів круглого столу містить роздуми учасників щодо знакових
ідей творчої спадщини Г. Сковороди і його концептів «щастя», «сродної праці»,
«родинного виховання», «сенсу життя», «свободи волі» тощо та матеріали
практико орієнтованих проєктів «Ідемо за Сковородою» і «Земними шляхами –
до духовного».

Автори-упорядники сподіваються, що вони прислужаться широкому
колу науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти у їхніх пошуках
міцного ціннісного підґрунтя власної освітньої діяльності, проведення спільних
досліджень з питань віднайдення особистістю смисложиттєвих орієнтирів її
саморозвитку і самореалізації