Міжнародна наукова конференція «Музей — платформа суспільного діалогу»

Львівський історичний музей запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Музей — платформа суспільного діалогу». Конференція відбудеться 2 листопада 2023 року та має на меті об’єднати зусилля музейників у висвітленні найактуальніших проблем музеєзнавства, музейного менеджменту, вивченні та обміну досвідом у галузі комплектування та вивчення фондових колекцій, розробці нових напрямів науково-дослідної, науково-експозиційної та науково-освітньої роботи. До розгляду пропонуються наступні питання: визначні діячі музейної справи; історія музейних інституцій; музейні колекції: шляхи формування, проблеми наукової атрибуції та каталогізації; експозиційно-виставкова діяльність музеїв на сучасному етапі; музей і відвідувач: проблеми комунікації; музейний менеджмент сьогодні, інтернет та його можливості у висвітленні актуальних проблем діяльності музеїв, роль у популяризації музейних колекцій. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/lviv.historical.museum?locale=uk_UA