Всеукраїнський науково-методичний семінар: «Освітній простір школи і музею в контексті Нової української школи»

06.04.2023 р. відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Освітній простір школи і музею в контексті Нової української школи».

Учасники: Львівський національний університет імені Івана Франка, Факультет педагогічної освіти, Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки, Навчально-наукова лабораторія Нової української школи; ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Педагогічний музей України; Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. Львова.

Напрями роботи семінару:

  • НУШ: засади формування нового освітнього простору в контексті взаємодії освіти та культури.
  • Аналіз міждисциплінарного та інтегрованого підходів до організації освітнього процесу: вітчизняний та зарубіжний досвід.
  • Навчання у просторі музею: сучасні методологічні підходи.
  • Музейна педагогіка в освітній перспективі НУШ: актуальні можливості.
  • Актуалізація соціальної ролі музеїв в умовах воєнного стану.

Педагогічний музей України – співорганізатор семінару. Одним із провідних напрямів нашої діяльності є пошук та популяризація новітніх форм і методів роботи з дітьми та студентською молоддю. З цією метою ми формуємо єдиний в державі електронний ресурс «Музейна педагогіка»: http://pmu.in.ua/category/museum_pedagogics/.

Науково-методичний семінар зібрав аудиторію науковців та практиків, які вже мають досвід і знання в обговорюваній темі та можливість ознайомитися з роботами своїх колег, а також удосконалити вже наявні знання.

Доповідачі представили своє бачення проблеми

«Освітній простір школи і музею в контексті Нової української школи»:

Актуальні питання розвитку музейної педагогіки в контексті реформ НУШ – Олексій Караманов, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, завідувач науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Аналіз міждисциплінарного та інтегрованого підходів до організації освітнього процесу: вітчизняний та зарубіжний досвід – Марта Проц, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Роль інтегрованого навчання в організації освітнього процесу в умовах НУШ – Катерина Житнухіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

та освітнього менеджменту Уманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Форми і методи освітньо-пізнавальної діяльності музеїв  України (за матеріалами проєкту Педагогічного музею України «Музейна педагогіка») – Лариса Гайда, провідна наукова співробітниця Педагогічного музею України.

Формування у майбутніх учителів образотворчого мистецтва досвіду використання музейної педагогіки у професійній діяльності – Микола Гагарін, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державногопедагогічного університету імені Павла Тичини.

Особливості формування ключових компетенцій учнів (згідно концепції НУШ) на матеріалах експозицій музеїв Львова – Ольга Железник, вчитель музичного мистецтва СЗШ № 50 м. Львова.

Соціальна реабілітація здобувачів вищої освіти з ООП засобами музейної педагогіки – аспірантка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Виховний потенціал музейної педагогіки: сучасний аспект – Лариса Карчина, методист вищої категорії відділу методичної роботи, керівник секції педагогіки відділення філософії та суспільствознавства Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді» (м. Київ).

Практика проведення тематичних Всеукраїнських науково-методичних семінарів буде продовжена.