До 90-річчя журналу «Робітнича освіта» (1927, Харків)

%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb_1928%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb_1930Журнал «Робітнича освіта»місячник, орган Центральної Ради Робітників Освіти при Народному Комісаріаті Освіти УРСР, виходив у Харкові з 1927 по 1932 рік. Журнал висвітлював питання теорії та практики шкіл фабрично-заводського учнівства (ФЗУ), будівельного учнівства, гірничо-промислового учнівства, профтехшкіл, вечірніх робітничих шкіл, вечірніх робітничих технікумів, професійних курсів, різних установ масової технічної освіти, заочної підготовки, підвищення кваліфікації робітників та основні проблеми вищої школи.

У листі Наркомосвіти УСРР до всіх Окрінспектур Наросвіти, всіх шкіл ФЗУ, профтехшкіл, шкіл кустарно-промислового учнівства, вищих робітничо-пролетарських шкіл та профтехкурсів від 07.12.1927 р. щодо завдань журналу зазначено: «Справа робітничої освіти, її пристосування до потреб промисловості, особливо в зв’язку з раціоналізацією та реконструкцією, набуває великої ваги. Багато нових як принципових, так і практичних питань повстало перед школами ФЗУ, профтехшколами та установами вечірньої робітничої освіти. Для правильного розв’язання їх потрібна напружена громадська участь, потрібний досвід практичної роботи. Окремі спроби та досягнення повинні бути в максимальній мірі взяті на увагу. Поруч з цим, з великою гостротою визначилася потреба у виробленні певних і удосконалених стандартів роботи установ робітничої освіти в усіх її галузях та ступенях».

Рубрикація журналу протягом часу його існування змінювалася.

1927: загальний відділ, теорія та методи роботи, шкільне життя, за кордоном, консультаційний відділ, хроніка, книжкова полиця.

1928: загальний відділ, теорія та практика, життя школи, фабзавучі на огляді, за кордоном, інформація, бібліографія, хроніка.

1929: загальний відділ, теорія та практика, за кордоном, інформація, бібліографія, хроніка.

1930: загальний відділ, теорія та практика, життя школи, за кордоном, інформація, бібліографія, хроніка.

1931: загальний відділ, на порозі другого 10-річчя, теорія та практика, життя школи, за кордоном, семінари «Р.О.», інформація, бібліографія, по Союзу.

1932: загальний відділ, теорія та практика, життя школи, за кордоном, семінари «Р.О.», інформація, бібліографія, по Союзу.

Найчастіше в журналі розглядались такі предмети загальношкільного курсу та методика їх викладання: біологія, виробниче (трудове) навчання креслення, малювання, математика, німецька мова, природознавство, російська мова та література, українська мова та література, фізика, фізкультура та хімія.

У деяких номерах журналу вміщено фото навчального процесу.

Найбільш вагомі публікації:

  • Виготський Л. «К проблеме развития интересов в переходном возрасте» (1930, №7—8, С. 63—81) пдф-файл;
  • Машкін А. «Язык и литература в массовой школе профобра» (1928), «Література й мова в ФЗУ» (1930), «Позаклясні заняття з літератури» (1930);
  • Миколенко Д. «До питання про побудову програми української мови для шкіл ФЗУ» (1927), «Всеросійський педологічний з’їзд» (1928), «Українська мова та українознавство в профшколі» (1929);
  • Фінкель Ол. «Основи викладання мови в двомовних школах» (1930);
  • Цукерник М. «Про сексуальне виховання в школі ФЗУ» (1928).
%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-1927-10-11-1 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-1927-10-11-2 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-1927-10-11-3
 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-1928-2-3  %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-1927-10-11-4%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-1928-4-5  %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-1928-10-11

У фондах Педагогічного музею України зберігається 36 номерів журналу, з них 19 подвійних, всього 56 примірників за 1927-1932 роки.

Підготував Володимир Шевченко,
провідний науковий співробітник музею.