До 130-річчя Даденкова Миколи Федоровича (1885 – 1955)

Микола Федорович Даденков народився 3 (15) квітня у 1885 р. у м. Вятка в родині земського землеміра. Після закінчення місцевої гімназії він у складі сім’ї переїздить в Україну, до Чернігівської губернії.

У 1905-1910 рр. Микола Даденков вивчає філологію та історію на відділенні слов’яно-російської філології Ніжинського історио-філологічного інституту.

Педагогічну діяльність Микола Федорович розпочав одразу після закінчення інституту, одержавши місце викладача російської мови та літератури Лубенської учительської семінарії. У 1912 р. його було затверджено викладачем педагогіки Київського фребелівського жіночого інституту. У літні канікулярні місяці педагог працює на земських учительських курсах, які були своєрідною формою підвищеня фахової кваліфікації учительства.

У 1916 р. М. Ф. Даденкова призначають директором гімназії у м. Радо­мишлі (тепер Житомирська область), якою він керував чотири роки.

З присвоєнням педагогу професорського звання (1927) розпочалася йо­го викладацька діяльність у Дніпропетровському інституті народної освіти, згодом — у Ніжинському інституті соціального виховання, куди його запро­сили керівником кафедри педагогіки (1928-1941). З 1938 р. Микола Федо­рович за сумісництвом творчо співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом педагогіки (УНДІП), де в той час під керівництвом С. X. Чавдарова розроблялися актуальні питання педагогічної науки.Зокрема, колектив співробітників відділу педагогіки інституту під орудою Сави Христофоровича створив перший в Україні грун­товний підручник з педагогіки для педагогічних вузів (1940). М. Ф. Даден­ков написав до нього два розділи: «Зміст навчальної роботи в середній школі» та «Естетичне виховання».

Як тільки столицю України було визволено від нацистської окупації (1943), Микола Федорович повертається до Києва і починає завідувати відділом історії педагогіки, одночасно очолює кафедру педагогіки Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького.

У 1947 р. вийшов з друку підручник М.Даденкова «Історія педагогіки» для вищих педа­гогічних закладів.

У повоєнний час (квітень 1945 р.) було відновлено видання провідного в республіці науково-педагогічного журналу «Радянська школа». У перших двох здвоєних його номерах було опублікована велика змістовна стаття М. Ф. Даденкова «Великі слов’янські педаго­ги XVII—XIX ст. та їх спадщина», присвячена аналізові внеску слов’янських педагогів у світову педагогіку.

Продовженням історичних розвідок ученого в галузі освітнього процесу в Україні стала його брошура «Школа на Україні в XVI—XVII століттях у боротьбі за зміцнення культурних зв’язків українського і російського наро­дів» (1954). Головною суттю нарису є історія і пе­редумови виникнення братських шкіл, які, на думку автора, «прагнули ство­рити свою систему виховання, розвивати національну культуру і науку, щоб використати їх у визвольній боротьбі народу проти духовного поневолення».

Помер М. Ф. Даденков 19 січня 1955 р., похований у м. Києві.

Пропонуємо ознайомитися з працями Миколи Федоровича Даденкова, що зберігаються у фондах Педагогічного музею України.

Книги

Даденков М.Ф., книги

К.Д.УшинськийДаденков М.Ф., Чавдаров С.Х. К.Д. Ушинський (до 75-річчя з дня смерті) / М.Ф. Даденков — К. : Радянська школа, 1945. – 29 с.

Даденков М.Ф., книги

Історія педагогікиДаденков М.Ф. Історія педагогіки / М.Ф. Даденков — К. : Радянська школа, 1947. – 324 с.

Даденков М.Ф., книги

Життя,діяльність,педагогічні ідеї А.С.Макаренкапідпис ДаденковаДаденков М.Ф. Життя діяльність і педагогічні ідеї А.С. Макаренка / М.Ф.Даденков – К. : Радянська школа, 1949. — 65 с.

Даденков М.Ф., книги

Школа на Україні в 16-17 ст....Даденков М.Ф. Школа на Ураїні в XVI – XVII століттях у боротьбі за зміцнення культурних зв’язків українського і російського народів / М. Ф. Даденков – К. : Радянська школа, 1954. – 20 с.

Даденков М.Ф., книги

Естетичне вихованняДаденков М.Ф. Естетичне виховання / М. Ф. Даденков – К. : Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1956. – 25 с.

Статті

Даденков М.Ф., статті

Радянська школа та організація її роботиДаденков М. Ф. Радянське виховання і його завдання / М. Ф. Даденков // Радянська школа та організація її роботи. Збірник на допомогу вчителеві західних областей України. – 1946. – С. 3-15.

Даденков М.Ф., статті

Журнал Министерства народного росещенія 1911Даденков М. Ф. Личность в современной немецкой педагогике / М. Ф. Даденков // Журнал Министерства Народного Просвещения. – 1911. — № 10. – С. 196-237. зоб.

 

Даденков М. Ф. Великі слов’янські педагоги XVIIXIX ст.та їх спадщина / М. Ф. Даденков // Радянська школа. – 1945. — № 1-2. – С. 31- 38 

Даденков М. Ф. Коменський і визвольна бородьба українського народу вXVII віці / М. Ф. Даденков // Радянська школа. – 1946. — № 3. – С. 30-34

Даденков М. Ф. До 25 річчя промови В.І.Леніна на III з’їзді РКСМ / М. Ф.Даденков // Радянська школа. – 1945. — № 5-6. – С. 5-10.

 Про нього

Сухомлинська О. В. Даденков Микола Федорович // Українська педагогіка в персоналіях: Кн. 2 / За ред. О. В. Сухомлинської. — К.: Либідь, 2005. С.257-266.

Пам’яті М.Ф. Даденкова / Радянська школа. – 1955. — №3. – С. 65.

Некролог М.Ф.Даденкова / Дошкільне виховання. – 1955. — №3. – С. 48.

Підготувала Полюхович Тетяна,

                                                                                               науковий співробітник