До 70-річчя журналу «Дивослово»

Цього року у березні святкує своє 70-річчя журнал «Дивослово». Цікавою є історія часопису. Спочатку це було два видання: «Українська мова в школі» та «Література в школі» (19511963). Згодом, після їх об’єднання «Українська мова та література в школі» (19631994).  «Дивослово» сучасна назва.

У березні 1951 р. в світ вийшли перші номери журналів «Українська мова в школі» та «Література в школі». У фондах Педагогічного музею України зберігаються ці перші номери, в яких зазначено, що обидва журнали випускались «для допомоги вчителям-мовникам, викладачам і студентам  вищої школи в їх почесній і відповідальній роботі» (Українська мова в школі, 1951, 1, с. 3).

Метою і завданням часопису «Українська мова в школі» було подавати вчителю-мовникові систематичну допомогу в ознайомленні з науковою розробкою української мови і методики її викладання, інформувати про досягнення в цій галузі, систематично висвітлювати досвід кращих учителів мовників республіки, вміщувати хроніку науково-методичної і науково-дослідної  роботи в галузі української мови» (Українська мова в школі, 1951, 1, с. 4).

Журнал містив науково-популярний відділ, відділ методики, обміну досвідом, критики і бібліографії, хроніки, а також систематичної консультації. Перший номер журналу надруковано тиражем 20 тис. екземплярів видавництвом «Радянська школа» в м. Києві. Серед редакційної колегії: Л.А. Булаховський, Н.О. Гов’ядовська, Ф.Т. Жилко (головний редактор), К.К. Корнієнко, Б.М. Кулик, Г.І. Купрієнко, О.В. Пасхіна.

Щодо журналу «Література в школі», то редакційна колегія зазначила, що він «покликаний допомогти вчителям у здійсненнї їх почесного і відповідального обовязку. Це має бути трибуна вчителів-словесників, які наполегливо працюють над піднесенням свого ідейно-теоретичного і фахового рівня, над опануванням педагогічної майстерності» (Література в школі, 1951, №1, с. 6).

Журнал мав такі відділи: теорія та історія літератури, методика літератури, з досвіду школи, критика і  бібліографія, хроніка та консультація. Головною редакторкою журналу була Тетяна Бугайко – педагогиня, методистка, літературознавиця, перша в Україні жінка-докторка педагогічних наук. З її біографією та науковими досягненнями можна ознайомитися на сайті нашого музею за лінком (http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/120-років-від-дня-народження-тетяни-федо/).

В редакційну колегію входили: О.І. Білецький, П.К. Волинський, М.К. Гудзій, С.А. Крижанівський, М.І. Лук’яненко, І.О. Синиця та Н.Є. Чекін. Перший номер журналу вийшов у світ тиражем 20 тис. екземплярів (видавництво «Радянська школа»).

 

З березня 1963 р., після об’єднання журналів, було створено часопис «Українська мова і література в школі». Друкувався він в Києві як методичний місячник Міністерства освіти Української РСР. Нове видання мало продовжувати і розвивати все те  краще, що було в обох його попередників, узявши на себе відповідальні обов’язки порадника вчителя-словесника. Журнал був призначений для учителів та викладачів української мови й літератури загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів.

Від редколегії: «Журнал «Українська мова і література в школі» – передусім методичний журнал. Це означає, що головна його мета – узагальнення і популяризація досвіду викладання української мови та літератури в школі. Але тут хотілося б  застерегти проти звуженого розуміння методики. Йдеться про те, що методику іноді вважають лише сумою прийомів викладання, наголошують на тому, як треба викладати, і не надають потрібного значення тому, що  треба викласти, що сказати, розкриваючи певну програмну тему. Це часто призводить до сумних наслідків. Своєрідність методичного вміння в тому й полягає, що воно може розвиватися і вдосконалюватися лише при умові постійного збагачення й оновлення фахових знань учителя. Методика розвивається тільки в єдності з предметом.

 Журнал і надалі публікуватиме науково-популярні статті з теорії та історії літератури і мовознавства. Редакція також приділятиме належну увагу рецензуванню наукових і методичних видань з української мови та літератури.

 Крім постійних відділів – питань теорії, методики мови і літератури, критики і бібліографії, консультації, хроніки, – редакція має намір вести рубрики: трибуна словесника, нариси про майстрів, бесіди на методичні теми, з методичної спадщини, пам’ятні дати, листи до редакції, відповіді читачам» (Українська мова та література в школі, 1963, 1, с. 7).

До редколегії входили: П.Д. Мисник (головний редактор), О.М. Бєляєв, Т.Ф. Бугайко, Ф.Т. Жилко, Н.Д. Коваленко, С.А. Крижанівський, Т.І. Ляшенко, О.Р. Мазуркевич, А.П. Медушевський.М.В. Павлович, І.І. Пільгук, М.А. Руденко, Н.Т.Рудик, О.І. Синиця.

Серед цікавинок журналу – «Куточок  гумору “Шпаргалка”», де друкувалися жартівливі фрагменти з учнівських творів. Наприклад, в одному з номерів були надруковані надіслані вчителем з Кіровоградської області З.Г. Жежерею такі  учнівські фрази: «Прокинувшись на вулиці, йшов сніг»; «Обличчя його, вигоріло на сонці, з високим чолом мислителя»; «Одяг розповідає про те, що цей чоловік героїчний»; «Собака перший побачив Василька, який почав гавкати»; «Тепер цей учень приходить до школи в чистій сорочці і без нігтів» (Українська мова та література в школі, 1989, 9, с. 80)/

 

Починаючи з 1994 року, журнал став називатись «Дивослово». Видання призначене для вчителів-словесників загальноосвітніх шкіл, викладачів середніх спеціальних і вищих навчальних закладів. Матеріал в журналі подається в трьох розділах – методика викладання мови й літератури, мовознавство, літературознавство і критика.

В журналі публікуються методичні рекомендації, навчальні програми, розробки уроків, матеріали конкурсів, олімпіад, мовні консультації, рецензії, сценарії виховних заходів тощо. Популяризуються новітні педагогічні технології, узагальнюється досвід ефективної роботи учителів-практиків, розповідається про майстрів-словесників, презентуються навчальні заклади нового типу. До центральної тематики належить також висвітлення, передусім у зв’язку з потребами школи, різних аспектів творчості Т. Шевченка, І.Франка, Лесі Українки та інших класиків, дається нове прочитання програмових творів минулого, публікуються творчі портрети й зразки текстів сучасних письменників.

З 2005 р. редакція почала видавати методичний щомісячник «Бібліотечка «Дивослова», де друкуються матеріали, які вчитель може використати у підготовці до уроку.

Колектив Педагогічного музею України вітає ювіляра.

Бажаємо реалізації всіх планів на майбутнє та вдячних читачів.

підготувала

наукова співробітниця

Тетяна Полюхович