VII Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Педагогічна біографіка та біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі»

20.05.2022 науковці музею взяли участь у  VII Всеукраїнському науково-методологічному семінарі з історії освіти «Педагогічна біографіка та біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі».

До програми семінару включено доповіді

Олександр Міхно, директор музею: «Некролог як джерело педагогічної біографістики»;

Вікторія Бондаренко, старша наукова співробітниця: «Некрологи видатним педагогам на сторінках журналу «Радянська школа» як джерело біографічних досліджень»;

Валентина Єфімова, наукова співробітниця: «Джерельна база видання «Некрологи на сторінках педагогічних часописів кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (за матеріалами фондів Педагогічного музею України)»;

Лариса Гайда, провідна наукова співробітниця: «Дослідницький проєкт «Шкільне музейництво у біографіях і фактах».

Зі змістом доповідей можна буде ознайомитися у збірнику матеріалів семінару.

Дякуємо організаторам за прекрасно організований захід, а промовцям – за цікаві, різнопланові й ґрунтовні доповіді.

Організатори:

  • Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського
  • Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка
  • Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Пєтухова Херсонського державного університету
  • Кафедра теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету
  • Факультет соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини