ХІІ Всеукраїнські драгоманівські читання молодих істориків

Кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін і Студентське наукове товариство історичного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова 17 березня 2023 р. проводять ХІІ Всеукраїнські драгоманівські читання молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий і освітній дискурс». Пропонуємо взяти участь у роботі наступних секцій: історіографія, джерелознавство та спеціальні галузі історичної науки, музеєзнавство; історія освіти, методика навчання історії та суспільних дисциплін. Для участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді науковці закладів вищої освіти та академічних наукових установ. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://www.facebook.com/dsdnpu