Науковий семінар «Доступ до цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду»

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства організовує науковий семінар «Доступ до цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду». Доповідачка: Людмила Дідух, кандидат історичних наук, завідувачка відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/undiasd