Книги

Бібліофонд Педагогічного музею

Видавнича серія «Бібліофонд Педагогічного музею» започаткована у 2015 році і адресована дослідникам української культури, історикам, педагогам, книгознавцям, бібліографам, працівникам музеїв.
Основна мета серії — оприлюднення результатів наукового опрацювання фондів музею у формі каталогів книжкових музейних колекцій.

%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b8-2_01Циркуляри по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного музею України (1874—1917 рр.) : Каталог-путівник / НАПН України, Педагогічний музей України ; [укладачі : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. — Київ : ПМУ, 2016. — 166 с. (Сер. «Бібліофонд Педагогічного Музею» ; вип. 2).

Обкладинка_Дитяча книга_каталог

Колекція «Українська дитяча книга 1885—1923 рр.» Педагогічного музею України : Каталог-путівник / Національна академія педагогічних наук України, Педагогічний музей України ; [укладачі: В. О. Гайдей, О. П. Міхно; автор передмови О. Я. Савченко; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. — К. : ПМУ, 2015. — 144 с. ; іл. — (Сер. «Бібліофонд Педагогічного музею» ; вип. 1).

Рисунок1Українська книга 1917—1921 рр. у фондах Педагогічного музею України : Каталог-путівник / Педагогічний музей України ; [укладачі : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. — Київ : ПМУ, 2017. — 172 с. ; іл. — (Сер. «Бібліофонд Педагогічного Музею» ; вип. 3)

Укр дитяча книга 1920-х у фондах ПМУ_Обкладинка

Українська дитяча книга 1920-х років у фондах Педагогічного музею України : Каталог-путівник / Педагогічний музей України ; [укладачі : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. — Київ : ПМУ, 2018. — 116 с. ; іл. — (Сер. «Бібліофонд Педагогічного Музею» ; вип. 4).

Українська дитяча література 1930-х років у фондах Педагогічного музею України : Каталог-путівник / Педагогічний музей України; [укладачі:  В. О. Гайдей,  О. П. Міхно;  наук.  консультант О. В. Сухомлинська]. Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2019.  144 с.; іл. (Сер. «Бібліофонд Педагогічного Музею» ; вип. 5).

Українська дитяча література 1940-х років у фондах Педагогічного музею України :
Каталог-путівник / Педагогічний музей України; [укладачі: В. О. Гайдей, О. П. Міхно;
наук. консультант О. В. Сухомлинська].  Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2021.  134 с. ; іл.  (Сер. «Бібліофонд
Педагогічного Музею» ; вип. 6)
Педагогічні републікації

Започаткована Педагогічним музеєм України у 2014 році видавнича серія «Педагогічні републікації» має на меті популяризувати і актуалізувати маловідомі або призабуті праці вчених, педагогів, освітніх діячів минулого.
Основним джерелом републікацій є матеріали, що зберігаються у фондах музею.
Серію адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться історією української освіти.

Републікації_заставка

Михайло Кравчук. Вибрані праці. Історія і методика математики / Національний технічний університету України «КПІ», Педагогічний музей України; [упоряд.: Вірченко Н. О., Гайдей В. О., Міхно О. П.]. – К. : НТУУ «КПІ», ПМУ, 2014. – 252 с. – (Сер. «Педагогічні републікації» ; вип. 1).

Обкладинка_Гринько_ШумськийГригорій Гринько. Олександр Шумський : Статті. Промови. Документи / НАПН України, Педагогічний музей України ; [укладачі : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. — К. : ПМУ, 2015. — 144 с. — (Сер. «Педагогічні републікації» ; вип. 2).

УНДІП. ОбкладинкаУНДІП на сторінках педагогічних журналів 1926—1976 рр. / НАПН України, Педагогічний музей України ; [укладачі : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. — К. : ПМУ, 2016. — 212 с. — (Сер. «Педагогічні републікації» ; вип. 3).

УНДІП на сторінках педагогічних журналів 1926—1976 рр. / НАПН України, Педагогічний музей України ; [укладачі : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська] [Розширена елек-тронна версія]. — К. : ПМУ, 2016. — 355 с. — (Сер. «Педагогічні репуб-лікації» ; вип. 3).

Рисунок1Освітня хроніка на сторінках періодичних видань 1917—1920 рр. (з фондів Педагогічного музею України) / Педагогічний музей України ; [укладачі : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. — Київ : ПМУ, 2017. — 182 с. — (Сер. «Педагогічні републікації» ; вип. 4).

Василь Сухомлинський. Афоризми / Педагогічний музей України; [укладач О. П. Міхно; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. Київ: ПМУ, 2018. 104 с. (Сер. «Педагогічні републікації»; вип. 5).

Метод проєктів в українській школі 1920–1930-х років / Педагогічний музей України; [укладачі: В.О. Гайдей, О.П. Міхно; наук.консультант О.В. Сухомлинська]. Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю. ., 2019. 192 с. (Сер. «Педагогічні републікації»; вип. 6).

Шкільні музеї в Україні в першій половині ХХ сторіччя / Педагогічний музей України ; [укладачі : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. — Вінниця : Видавець ФОП Куш-нір Ю. В., 2020. — 208 с. — (Сер. «Педагогічні републікації» ; вип. 7).

Освіта дітей з інвалідністю: педагогічна преса про вітчизняний та зарубіжний досвід (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / Педагогічний музей України; [укладач: О.П. Міхно; наук. консультант О.В. Сухомлинська]. Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2021. 300 с. (Сер. «Педагогічні републікації»; вип. 8)

In memoriam: некрологи на сторінках українських педагогічних часописів кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) / Педагогічний музей України; [укладач: О.П. Міхно; наук. консультант О.В. Сухомлинська]. Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2022. 356 с. (Сер. «Педагогічні републікації»; вип. 9).

Шкільне музейництво у біографіях і фактах / Педагогічний музей України,
Український державний центр національно-патріотичного виховання,
краєзнавства і туризму учнівської молоді; [укладач: Л.А. Гайда; наук. консультант О.П. Міхно].
Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2022.316 с.
 
 
Ювілеї на сторінках українських часописів ХХ – початку ХХІ ст. (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) / Педагогічний музей України ; [укладач : О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2023. 448 с. (Сер. «Педагогічні републікації» ; вип. 10).
 
 

 

 

 

Віктор Олександрович Гайдей народився 2 грудня 1973 р. у м. Вінниця. Навчався в Українському фізико-математичному ліцеї, потім на факультеті кібернетики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення університету працював   на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського і пройшов шлях від асистента до доцента, захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Н.О. Вірченко (2003, тема дисертації: «Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування»). Основні наукові інтереси: спеціальні функції, дробове інтегро-диференціювання, інформаційні технології у навчанні і контролі знань.

З 2014 р. працював провідним науковим співробітником Педагогічного музею України (за сумісництвом). Займався упорядкуванням фондів музею, дослідженням педагогічної спадщини українських математиків. За його безпосередньою участю у 2014 р. в музеї започатковано видавничу серію «Педагогічні републікації», перший випуск якої містив републікації праць видатного українського математика Михайла Кравчука. З його ініціативи у 2015 р. започатковано видавничу серію «Бібліофонд Педагогічного музею», у якій вийшло 6 каталогів-путівників, серед яких 4 каталоги української дитячої літератури кінця ХІХ – І половини ХХ ст.  

«Працюючи в музеї, я відпочиваю душею», говорив Віктор Олександрович.

 Востаннє він був на роботі в музеї 8 лютого 2021 р. Завершував роботу над каталогом «Українська дитяча література 1940-х років у фондах Педагогічного музею України», склав бібліографію праць українського психолога Дмитра Ніколенка для публікації в «Енциклопедії сучасної України», будував плани на майбутнє, мріяв про наступні дослідження…

Його серце зупинилося 12 лютого 2021 р.

In Memoriam

Гірко й боляче писати про смерть друга, однодумця, колеги.

Віктор Олександрович Гайдей умів бути і був різним: висококласним фахівцем, ерудитом, прекрасним викладачем, закоханим у справу музейником, дотепним і веселим співрозмовником.

Але для мене він був передусім справжнім другом, чудовою людиною, яка робила цей світ і людей у ньому кращими. Своєю тактовністю, добротою, увагою він так впливав на тебе, що ти мимоволі й сам починав ставитися до інших і тактовніше, і добріше, й уважніше. І ця людяність, яку він просто-таки випромінював, залишиться в цьому світі назавжди.

Його життя обірвалося раптово й несподівано.

Прощавай, друже. Дякую за все. Я пам’ятатиму…

Вічна і світла пам’ять.

Олександр Міхно,

директор Педагогічного музею України

 

Віктор Гайдей автор віртуальних виставок:

100 років від дня народження Олени Дубинчук (1919—1994), українського педагога, методиста, фахівця з методики викладання математики: http://pmu.in.ua/nogroup/dybunchyk/

 До 125-річчя від дня народження Миколи Єржківського (1894—1967), українського математика, публіциста: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/erzkivskii_125_rokiv/

 140 років від дня народження Костянтина Лебединцева (1878—1925), українського вченого математика, педагога-новатора: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/140_rokiv_lebedincev/

До 110-річчя від дня народження Михайла Гельфанда (1907—1991), українського математика-методиста: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/110_rokiv_gelfand/

30-річчя журналу «Бібліотека для молодіжи» (1885, Чернівці): http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/biblioteka_molodi_130/

Фотоспогади

Публікації  Віктора  Гайдея:
 1. Гайдей В., Міхно О. (2014). Праці вчених-математиків у колекції стародруків Педагогічного музею України. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т. 4. Історія та методика математики. Київ: НТУУ «КПІ», С. 64–65.
 2. Кравчук М. Вибрані праці. Історія і методика математики [упоряд.: Вірченко Н. О., Гайдей В. О., Міхно О. П.]; Нац. техн. ун-т України «КПІ», Пед. музей України. Київ: НТУУ «КПІ»: ПМУ, 2014. 249, [1] с.: іл. – (Серія «Педагогічні републікації»; вип. 1).
 3. Колекція «Українська дитяча книга 1885–1923 рр.» Педагогічного музею України: Каталог-путівник [укладачі: В. О. Гайдей, О. П. Міхно; автор передмови О. Я. Савченко; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. Київ: ПМУ, 2015. 144 с.; іл. (Сер. «Бібліофонд Педагогічного музею»; вип. 1).
 4. Григорій Гринько. Олександр Шумський: Статті. Промови. Документи [укладачі: В.О. Гайдей, О.П. Міхно; наук. консультант О.В. Сухомлинська]. Київ: ПМУ, 2015. 144 с. (Сер. «Педагогічні републікації»; вип. 2).
 5. Гайдей В.О., Міхно О.П. (2016). Особливості викладання математики у Харківській приватній жіночій недільній школі Христини Алчевської. XVII міжнародна наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, 19–20 травня, 2016 р., Київ: Матеріали конф. Т. 3. Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. Київ: НТУУ «КПІ». С. 290–292.
 6. ГайдейВ., Міхно О. (2016). Каталог-путівник «Циркуляри по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного музею України» як джерело з історії Університету Св. Володимира. Ідея університету в європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи: Збірник тез наук.-практичн. конф. (м. Львів, 3–4 листопада 2016 р.). Львів: ЛНУ імені І.Франка. С. 58–
 7. Циркуляри по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного музею України (1874–1917 рр.): Каталог-путівник [укладачі: В. О. Гайдей, О. П. Міхно; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. Київ: ПМУ, 2016. 166 с. (Сер. «Бібліофонд Педагогічного Музею»; вип. 2).
 8. УНДІП на сторінках педагогічних журналів 1926–1976 рр.[укладачі В. О. Гайдей, О. П. Міхно; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. Київ: ПМУ, 2016. 212 с. (Сер. «Педагогічні републікації»; вип. 3)
 9. Гайдей В.О., Міхно О.П. (2017) Підручники з математики часів Української революції1917–1921 рр. у фондах Педагогічного музею України. Математика в сучасномутехнічному університеті: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29–30грудня 2016 р.). Київ: НТУУ «КПІ». С. 219–
 10. Українська книга 1917– 1921 рр. у фондах Педагогічного музею України : Каталог-путівник; [укладачі: В.О. Гайдей, О.П. Міхно; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. Київ: ПМУ, 2017. 176 с.; іл. (Сер. «Бібліофонд Педагогічного Музею»; вип. 3).
 11. Освітня хроніка на сторінках періодичних видань 1917–1920 рр. (з фондів Педагогічного музею України); [укладачі: В. О. Гайдей, О. П. Міхно; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. Київ: ПМУ, 2017. 182 с. (Сер. «Педагогічні републікації»; вип. 4).
 12. Гайдей В.О., Міхно О.П. (2018). До 110-річчя від дня народження Михайла Гельфанда (1907–1991), українського математика-методиста. Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 28–29 грудня 2017 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 311–316.
 13. Гайдей В. О., Міхно О. П. (2018). До 165-річчя від дня народження С. І. Шохор-Троцького (1853–1923), математика-методиста. Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 28–29 грудня 2017 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 317–320.
 14. Українська дитяча книга 1920-х років у фондах Педагогічного музею України: Каталог-путівник. [укладачі: В. О. Гайдей, О. П. Міхно; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. Київ: ПМУ, 2018. 116 с.; іл. (Сер. «Бібліофонд Педагогічного Музею»; вип. 4).
 15. Гайдей В. О., Міхно О. П. (2019). До 140-річчя від дня народження Костянтина Лебединцева, українського педагога-новатора. Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 28–29 грудня 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 204–205.
 16. Гайдей В. О., Міхно О. П. (2019). Українські вчені-математики – ювіляри 2019 року у науково-експозиційній роботі Педагогічного музею України. Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 28– 29 грудня 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 231–235.
 17. Метод проєктів в українській школі 1920–1930-х років / Педагогічний музей України; [укладачі: В.О. Гайдей, О.П. Міхно; наук.консультант О.В. Сухомлинська]. Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю. ., 2019. 192 с. (Сер. «Педагогічні републікації»; вип. 6).
 18. Українська дитяча література 1930-х років у фондах Педагогічного музею України: Каталог-путівник / Педагогічний музей України; [укладачі: В.О. Гайдей, О.П. Міхно; наук. консультант О.В. Сухомлинська]. Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2019. 144 с.; іл. (Сер. «Бібліофонд Педагогічного Музею» ; вип. 5).
 19. Шкільні музеї в Україні в першій половині ХХ сторіччя / Педагогічний музей України ; [укладачі : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2020. 208 с. (Сер. «Педагогічні републікації»; вип. 7).
 20. Українська дитяча література 1940-х років у фондах Педагогічного музею України :Каталог-путівник / Педагогічний музей України; [укладачі: В. О. Гайдей, О. П. Міхно;наук. консультант О. В. Сухомлинська].  Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2021.  134 с. ; іл.  (Сер. «Бібліофонд Педагогічного Музею» ; вип. 6)
  21. В. О. Гайдей . Ніколенко Дмитро Федотович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74376 (дата звернення: 09.10.2021)