До 85-річчя журналу «За комуністичне виховання дошкільника» (1931 р.)

1На початку 1930-х рр. в Українській РСР почалося масове створення дитячих садків і, як наслідок, виникла необхідність у педагогічній літературі для надання практичної допомоги працівникам дошкільних навчальних закладів. У травні 1931 р. у Харкові вийшов перший номер науково-методичного журналу дошкільного спрямування «За комуністичне виховання дошкільника». Видавався він у Державному видавництві «Радянська школа» за підтримки Народного комісаріату освіти УРСР. До № 8 за 1937 р. друкувався в Харкові, а згодом – у Києві.

У той час цей журнал відігравав важливу роль у становленні й зміцненні дошкільного виховання в Україні та підготовці нових спеціалістів.

Із анотації редакційної колегії:

«Журнал «За комуністичне виховання дошкільника» розрахований на вихователів, методистів і організаторів справи дошкільного виховання.Журнал висвітлює теоретичні питання комуністичного виховання дітей дошкільного віку; систематично вміщує статті з історії педагогіки та з окремих методик роботи з дітьми-дошкільнятами; популяризує досвід кращих вихователів, завідуючих дитячих садків, інспекторів і методистів дошкільного виховання; подає критику і бібліографію педагогічної і дитячої літератури; друкує пісні, поезії, оповідання для використання їх у роботі з дошкільнятами».

На початку 1930-х рр. розпочинається відхід від національного дошкільного виховання. Зміст дошкільного виховання за радянських часів відрізнявся заполітизованістю та ідеологізованістю. У загальному, першому розділі журналу завжди публікувалися Постанови ЦК ВКП(б), промови комуністичних діячів, статті політичного характеру та присвячені видатним комуністам тощо. Ці публікації яскраво ілюструють ідеологічне спрямування журналу, про це також свідчить і назва видання.

Усі опубліковані матеріали групувалися за такими розділами: загальний; організація дошкільної справи; теоретичні питання дошкільного виховання; методика; допомога молодим кадрам; підготовка кадрів; літературно-музичний матеріал; досвід місць; хроніка; бібліографія.

У журналі друкувалося багато статей методичного характеру, зокрема про організацію різних типів закладів дошкільного виховання. Він значною мірою сприяв підвищенню методичного рівня організації роботи дитячих установ, а матеріали, розміщені в ньому, давали змогу вихователям ознайомитися зі здобутками теорії та практики дошкільного виховання.

У періодичному виданні значну увагу було приділено висвітленню новітніх західноєвропейських педагогічних систем у галузі дошкільного виховання, друкувалися фрагменти з творів М. Монтессорі, О. Декролі, П. Кергомар, Ф. Фребеля та ін. Також висвітлювалася діяльність першого в Україні вищого педагогічного навчального закладу – Фребелівського педагогічного інституту (1907–1919 рр.), друкували статті про його викладачів. На сторінках журналу давалися конкретні поради щодо правильного підходу до виховання малят, а також необхідні практичні матеріали: описи ігор та занять, художні твори для читання, викрійки виробів тощо. Дошкільні працівники мали змогу через журнал знайомитися з кращими зразками дитячої художньої літератури, зокрема із творами В. Сосюри, М. Рильського, Н. Забіли та ін.

Серед авторів опублікованих статей – психологи й педагоги, а також лікарі, вихователі-практики. Різні аспекти дошкільного виховання висвітлювали в журналі С. Моложавий, Є. Моложава, Р. Ліберфаб, Т. Губенко, А. Гольдіна, Є. Сухенко, С. Абрамсон, С. Литвинов, М. Григор’єв, А. Гендрихівська, О. Дорошенко, К. Меркулова, Ц. Каган, П. Волобуєв та ін. Журнал публікував статті і російських науковців, зокрема Ю. Аркіна (фізична культура), Р. Жуковської (праця), Ф. Блехер (навчання грамоти) та ін. Постійними авторами та активним співробітниками окремих рубрик журналу були К. Меркулова, А. Гольдіна, С. Абрамсон, У. Кузьменко, А. Гендрихівська, Е. Магнетштейн та ін.

Склад редакційної колегії постійно змінювався. Починаючи з 1931 р., посаду головного редактора обіймали: З. Гальперович, К. Меркулова, С. Абрамсон, У. Кузьменко, Б. Полякова, В. Данильченко, Е. Магнетштейн.

Журнал виходив тиражем 3 000 – 7 000 примірників у різні роки, варіювалася також і кількість сторінок – від 50 до 100. Проте його формат, а саме розмір 15 на 22 см, не змінювався впродовж усіх років його існування. Ілюстративний матеріал представлений у журналі доволі скупо, здебільшого це портрети відомих особистостей, на обгортці найчастіше розміщували фото з дітьми.

Журнал видавався до початку німецько-радянської війни в 1941 р. У травні 1951 р. видання поновило діяльність під новою назвою – «Дошкільне виховання».

У фондах Педагогічного музею України зберігається 74 примірники журналу «За комуністичне виховання дошкільника» за 1931 – 1941 рр. (їх можна побачити на фото), у тому числі й перший номер за травень 1931 р.

2 3 4
5 6 7
8 9 10
 11  12  13

 

Аліна Малород,

науковий співробітник музею