До 110-річчя журналу «Учительське слово» (Львів, 1912)

«Учительське слово» — український педагогічний часопис, що виходив у Львові у 1912—1939 роках. Видавали часопис Українське педагогічне товариство (УПТ) та товариство «Взаїмна поміч галицьких і буковинських учителів і учительок» (ВПГБУУ) (пізніше – «Взаїмна поміч українського вчительства Галичини» — ВПУВ). Перший номер «Учительського слова» вийшов з друку 15 вересня 1912 року, але через початок Першої світової війни його видання на деякий час було припинено. У 1916 році ненадовго було відновлено видання: того року вийшло чотири номери. Наступні номери часопису вийшли друком восени 1918 року і в лютому 1920 року. Але, незважаючи на деякі перерви, журнал видавався аж до 1939 року.

Спершу виходив як місячник, а від 1913 року — двотижневик (з деякими перервами у 1914—1924 роках).При «Учительському слові» виходили педагогічно-методичні часописи: 1923 року — «Життя і школа», від 1927 року — «Шлях навчання і виховання», який 1930 року відокремився під назвою «Шлях виховання й навчання», від 1930 року — квартальник «Методика й шкільна практика».

У різні роки редакторами «Учительського слова» були: І. Казанівський, Г. Коваль, І. Ліщинський, Андрій Зелений, Августин Домбровський, Іван Ющишин (1930—1939).

Провідними темами часопису були освітні та шкільні проблеми, боротьба за автономію та національні права української народної школи, участь вчителів у громадсько-політичному житті краю. Значна увага приділялася висвітленню діяльності головного й окремих відділень товариства ВПУВ, друкувалися матеріали щодо з’їздів Товариства, учительських віч тощо. Варто зазначити, що до 1922 року редакція «Учительського слова» використовувала для друку правопис укладений комісією «Наукового товариства імені Шевченка» у 1907-1908 роках, відповідно до якого буква «ї» використовувалася на позначення «і», частку «ся» писали окремо від дієслів і т. ін. У другий період функціонування (1920-1939 роки) редакція «Учительського слова» продовжувала привертати увагу вчителів до різних проблем національної освіти й виховання.

Незважаючи на те, що часопис виходив на Галичині, майже у кожному журналі окрему увагу приділяли питанням освіти та розвитку шкільництва на території України, яка входила до складу російської імперії. В деяких номерах, навіть окремі рубрику виділяли під ці питання: «Закордонна Україна», «З Російської України». Якщо у якомусь номері часопису цієї окремої рубрики не було, то до освітніх проблем закордонної України зверталися у розділі «Всячина».

До питання про художнє оформлення журналу «Учительське слово»

1.Сам часопис був невеликого формату, а його обкладинки відрізнялися кольорами: рожеві, голубі, світло-зелені та ін. На обкладинці завжди друкувався зміст журналу, вказувалася адреса редакції та адміністрації (Львів, вул. Скарбківська ч. 33 ІІ поверх), що друкувався він у Львові у друкарні «Діла» у Домі «Просвіта», відповідальний редактор, рік, місяць і номер журнал. Також зверху великими літерами назва журналу — «Учительське слово», а знизу меншими, що видавало його товариство «Взаїмна поміч галицьких і буковинських учителів і учительок».

2. Оформлення журналу не відрізняється оригінальністю, проте трапляються цікаві дизайнерські рішення у вигляді різних ліній та орнаментальних прикрас на останніх сторінках журналу, де містилися невеличкі оголошення та заклики передплачувати цей та інші педагогічні журнали, а також навчальну літературу.

У фондах Педагогічного музею України зберігається 10 примірників часопису «Учительське слово», які виходили в різні місяці 1913 року та 1 примірник 1930 року:

Учительське слово. Річник І. Ч. 5. Львів, 1. Січня 1913.

Учительське слово. Річник І. Ч. 6. Львів, 15. Січня 1913.

Учительське слово. Річник І. Ч. 11. Львів, 1. Цьвітня 1913.      

Учительське слово. Річник І. Ч. 13. Львів, 1. Мая 1913.             

Учительське слово. Річник І. Ч. 14. Львів, 15. Мая 1913.

Учительське слово. Річник І. Ч. 15. Львів, 1. Червня 1913.

Учительське слово. Річник І. Ч. 16. Львів, 1. Червня 1913.

Учительське слово. Річник І. Ч. 17. Львів, 1. Липня 1913.

Учительське слово. Річник І. Ч. 18. Львів, 15. Липня 1913.

Учительське слово. Річник І. Ч. 20. Львів, 15. Серпня 1913.

Учительське слово. Рік XVIII. Ч. 6. Львів, 15 Березня 1930.

Журнал «Учительське слово» (1912—1939 рр.)
«Учительське слово» — український педагогічний часопис, що виходив у Львові у 1912—1939 роках. Видавали часопис Українське педагогічне товариство та товариство «Взаїмна поміч галицьких і буковинських учителів і учительок». Перший номер «Учительського слова» вийшов з друку 15 вересня 1912 року, але через початок Першої світової війни його видання на деякий час було припинено. У 1916 та 1918 роках вийшло декілька номерів, незважаючи на перерви, журнал видавався аж до 1939 року.

 

Наукова співробітниця

Педагогічного музею України

Валентина Єфімова