До 135-річчя Ряппо Яна Петровича – громадського та політичного діяча, педагога.

Ряппо Я.П.Ряппо Ян Петрович (1880–1958) – радянський діяч і педагог, співтворець системи народної освіти УРСР, голова редакційної колегії журналу «Путь просвещения» («Шлях освіти»).

Ряппо Я.П. народився 30 березня (11 квітня) 1880 р. у Вероському повіті (тепер Вируський район) Естонії в селянській родині. Юнаком переїхав до Санкт-Петербурга, де з 1899 до 1904 рр. працював на заводі Вестінгауза, саме там долучився до роботи соціалістичних гуртків і почав брати участь у революційному русі.

Вищу освіту Я. П. Ряппо здобував на історико-філологічному факультеті та факультеті східних мов Петербурзького університету (1904 –1909). Після завершення навчання вчителював спочатку на батьківщині, а потім повернувся до Петербурга, де також займався педагогічною діяльністю.

У 1917 р. Я. П. Ряппо переїхав до України і став одним із організаторів радянської влади на її півдні, зокрема, у Миколаєві та Одесі. Очолював відділи освіти: 1919 р. – у Миколаєві, 1920 р. – в Одесі. Деякий час працював в органах радянської влади у Києві. В січні 1921 р. перебрався до Харкова, де повернувся до освітянської праці.

Невід’ємною частиною різнобічної діяльності Я. П. Ряппо було редагування ним педагогічного часопису «Шлях освіти» з 1922 по 1927 рр., на який покладалися завдання донесення до широких педагогічних мас ґрунтовної та всебічної інформації про концептуальні засади розвитку освітньої галузі. Як голова редакційної колегії журналу, Ян Петрович мав значний вплив на формування і спрямування цього періодичного видання, яке завдяки висвітлюваним у ньому темам набуло широкої популярності від самого початку свого заснування (1922). На перших порах журнал виходив під назвою «Путь просвещения» з уточненням у підзаголовку: «Педагогический журнал. Теория просвещения, методология, просветительная практика, быт». Пізніше (1923 –1926) назва часопису почала подаватися українською і російською мовами, так само як і вміщувані у ньому матеріали. І лише з 1927  р. видання стало україномовним.

Майже в кожному номері журналу Я. П. Ряппо вміщував свої статті, присвячені актуальним проблемам освіти, а також узагальненню історичного досвіду педагогіки радянської доби. Перший номер журналу «Путь просвещения» починався зі статті Я. П. Ряппо «Две системи просвещения: Идеалистическая и материалистическая школа», у якій автор проводив порівняльний аналіз філософської спрямованості освіти різних епох.

Окремої уваги заслуговує внесок Я. П. Ряппо у створення Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП) – нині Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. На першій виїзній сесії в Києві 25 січня 1926 р. Державний науково-методологічний комітет Наркомосу, який очолював Ян Петрович, разом із пленумом Управління науки розглянув питання про організацію цього наукового закладу як єдиного науково-педагогічного центру, що на науковій основі мав вирішувати тогочасні педагогічні проблеми. Вже 2 квітня 1926 р. Держнаукметодком ухвалив постанову про створення УНДІПу. Проте, роль Я. П. Ряппо в налагодженні роботи інституту не обмежилась періодом становлення. Після організаційного оформлення УНДІПу Ян Петрович очолив у ньому секцію системи освіти.

 У 1928 р. Я. П. Ряппо тимчасово залишив роботу в освітній галузі, проте продовжив свою діяльність на високих державних посадах: у 1928 –1938 рр. працював наркомом легкої промисловості, потім – заступником голови Вищої ради народного господарства УРСР. До освітянської галузі повернувся під час війни: спочатку працював у Наркоматі освіти Башкирії, пізніше очолив московську філію українського педагогічного видавництва «Радянська школа», організовував видання підручників для шкіл України. Після звільнення від окупації м. Києва і відновлення роботи владних структур, він переїхав до української столиці на початку 1944 р. Керував науково-методичним кабінетом Міністерства освіти УРСР. У 1948 р. вийшов на пенсію і до кінця життя вів літературну діяльність. Декілька останніх років життя Я. Ряппо жив і працював у м. Житомирі.

Помер Я. П. Ряппо 14 квітня 1958 р. на своїй історичній батьківщині у м. Таллінні. Похований поруч зі своєю дружиною Анфісою Йосипівною на Байковому кладовищі у м. Києві.

 Пропонуємо ознайомитися з бібліографією праць Яна Ряппо, що зберігаються у фондах Педагогічного музею України.

Статті

 Ряппо Я.П. Две системы просвещения / Я. П. Ряппо // Путь Просвещения. – 1922. — № 1. – С. 109-117

Ряппо Я.П. Вопросы профессионального образования. А.Г.Калашников. Индустриально-трудовая школа / Я.П. Ряппо // Путь Просвещения. – 1922. — №3. – С. 239-241

Ряппо Я.П. Школа рабочей молодежи и ее положение в системе просвещения / Ряппо Я.П // Путь Просвещения. – 1922. — №5. – С. 56 – 61

Ряппо Я.П. Просвещение на Украине за годы революции / Я.П. Ряппо // Путь Просвещения. – 1922. — №6. – С. 1-32

Ряппо Я.П. В защиту Советской высшей школы / Я.П. Ряппо // Путь Просвещения. – 1923. — №5. – С. 1-23

Ряппо Я.П. Достижения и задачи рабочих факультетов УССР / Я. П. Ряппо // Путь Просвещения. – 1923. — №6. – С. 1-20

Ряппо Я.П. Профессиональная школа вместо общеобразовательной словесной школы / Я.П.Ряппо // Путь Просвещения. – 1924. — №1. – С. 3-23

Ряппо Я.П. Об управлении высшей школой / Я. П. Ряппо // Путь Просвещения. – 1924. — №4-5. – С. 18-28

Ряппо Я.П. Новый этап в работе Наркомпроса / Я. П. Ряппо // Путь Просвещения. — 1925. — №1-2. – С.1-10

Ряппо Я.П. Новий етап в праці Наркомосвіти / Я.П.Ряппо // Радянська освіта. – 1925.- №2. – С. 8-12

Ряппо Я.П. Зїзд у справі дослідження продукційних сил та народного господарства України / Я.П.Ряппо // Радянська освіта. – 1925. — №3. – С. 79-80

Ряппо Я.П. Проблема «рабочего образования» в советском государстве/ Я.П.Ряппо // Путь Просвещения. – 1925. — №3. – С. 1-14

Ряппо Я.П. Оснівні моменти наукової праці на Україні в минулому році /Я. П. Ряппо // Путь Просвещения. – 1925. — №4. – С. 142 – 148

Ряппо Я.П. Производственная практика и стаж в системе профессионального образования / Я. П. Ряппо // Путь Просвещения. – 1925. — №5-6. – С.1-12

Ряппо Я.П. Загальне навчання на Україні / Я.П.Ряппо // Путь Просвещения. – 1925. — №11. – С. 1-12

Ряппо Я. П. Чергові завдання науково-методичної роботи / Я.П.Ряппо // Путь Просвещения. – 1926. — № 1. – С.1-13

Ряппо Я.П. Чергові завдання народної освіти / Я.П. Ряппо // Радянська освіта. – 1927. — №5. – С. 10-13

Ряппо Я.П. Суспільствознавство в наших школах / Я.П.Ряппо // Радянська освіта. – 1926. — №1. – С. 4-8

Ряппо Я.П. Більше уваги масовій сільсько-господарській освіті / Я.П.Ряппо // Радянська освіта. – 1926. — №1. – С. 8-11

Ряппо Я.П. Практика и стаж в системе высшего народного образования Украины / Я.П.Ряппо // Радянська школа. – 1926. — № 7. – С. 5-12

Ряппо Я.П. Обществоведение в системе советского просвещения (доклад) / Я.П.Ряппо // Радянська школа. – 1926. — № 8. – С.3-19

Ряппо Я.П. Очередные задачи народного просвещения / Я.П.Ряппо // Радянська школа. – 1927. – № 4-5. – С. 3-6

 Підготувала Полюхович Тетяна,

науковий співробітник