До 95-річчя журналу «Шлях освіти» (Харків, 1922)

Заставка-Обкладинка«Шлях освіти»— щомісячний науково-педагогічний журнал, орган Народного комісаріату освіти УСРР, який був заснований та видавався у Харкові з 1922 по 1930 рік. Рішення про заснування журналу було ухвалено колегією Наркомосу УСРР 19 квітня 1922 р., а перший номер часопису побачив світ у травні 1922 р. Спочатку журнал виходив російською мовою під назвою «Путь просвещения» з уточненням у підзаголовку: «Педагогический журнал. Теория просвещения, методология, просветительная практика, быт». Пізніше (1923—1926) назва часопису почала подаватися українською і російською мовами: «Шлях освіти» — «Путь просвещения», так само як і вміщувані у ньому матеріали. І лише з 1927 року видання стало повністю україномовним та виходило під назвою «Шлях освіти».

Ряппо-Я.П.Першим головним редактором журналу був Ян Петрович Ряппо (1880—1958), заступник народного комісара освіти УСРРу 1921—1928 рр.

На педагогічний часопис «Шлях освіти» покладалися завдання донесення до широких педагогічних мас ґрунтовної та всебічної інформації про концептуальні засади розвитку освітньої галузі. Завдяки висвітлюваним у ньому темам від самого початку видання набуло широкої популярності.

В різні роки широка програма журналу охоплювала питання організації освіти, соціального виховання, професійної освіти, політично-освітньої роботи, педології, методології, проблем підвищення кваліфікації викладацьких кадрів, освітньої практики, педагогічної преси, шкільних підручників, зокрема журнал містив бібліографію та інформацію з досягнень педагогіки за кордоном та в СРСР, повідомлення з учительських з’їздів, наукових дискусій тощо.

Протягом часу свого існування рубрикація журналу складалася з відділів, які поступово видозмінювались або додавались нові, але основними з них були такі: «Загальний відділ», «Методи освітньої роботи», «Практика освітньої роботи», «Педагогічна (Освітня) практика», «Педагогічне (Освітнє) життя», «Експериментальний відділ», «Дитячий рух», «Освіта робочої молоді», «Бібліографічний відділ», «Інформаційний відділ», «За кордоном».

 

001 002 003

Майже в кожному номері журналу була стаття головного редактора Я.Ряппо. Також у ньому друкувалися такі відомі українські педагоги та науковці, як С. Ананьїн, В. Арнаутов, В. Бузескул, А. Володимирський, А. Гендрихівська, А. Готалов-Готліб, Г. Гринько, С. Грушевський, Д. Дорошенко, О. Дорошкевич, Г. Жураківський, О. Залужний, А. Зільберштейн, В. Коряк, А. Мандрика, М. Миронов, О. Музиченко, О. Попов, В. Родніков, І. Соколянський, Я. Чепіга та ін. Прикметно, що у перші роки існування журналу у ньому публікувалися статті таких відомих зарубіжних педагогів і філософів, як Едвін Гернле, Роберт Зейдель, Ольга Ессіг, Карл Юнг та ін.

Назва журналу за час його існування змінювалася кілька разів: у 1931—1941 рр. він виходив під назвою «Комуністична освіта», з 1945 р. — «Радянська школа», а з 1991 р. і до сьогодні — «Рідна школа». Головний редактор сучасного журналу — Пугач Анжеліна Володимирівна.

004 005 006
 007  008  009
 010  011  012
 013  014  015
 016  017  

Підготував Володимир Шевченко,
провідний науковий співробітник музею.