До 130-річчя журналу «Дзвінок» (1890—1914, Львів)

«Дзвінок» — ілюстрований художньо-педагогічний журнал для дітей і молоді. Виходив у 1890—1914 рр. у Львові двічі на місяць. Мав підзаголовок «Письмо ілюстроване для дітей і молодіжі». Друкувався за етимологічним, а з 1893р. — фонетичним правописом. У 1890—1892 рр. виходив за редакцією О. Барвінського та В. Шухевича. З 1893 р. стає органом Руського (з 1912 р. — Українського) педагогічного товариства, що підпорядковувалося Науковому товариству ім. Т.Шевченка. Його редакторами в наступні роки були В. Шухевич, В.Білецький, К.Паньківський, М. Пачовський, К. Малицька, І.Гаврилюк, Катря Гриневичева, Д. Лукіянович, А Алиськевич, І.Крип’якевич та ін. У «Запросинах до передплати» журналу редакція ставила за мету розвивати «дух молоді нашої не тільки шкільної, але й у тієї, що з різних причин приневолена без науки дожидати лучшої долі». Упродовж чверті століття «Дзвінок» був чільним центром творення української дитячої літератури; він сприяв розумовому, моральному та естетичному розвитку своїх читачів, збагачуючи їх знаннями про минуле й сучасне власного та інших народів, прищеплюючи їм патріотичні почуття й любов до рідного слова.

Навколо журналу об’єдналися кращі творчі сили з усіх земель України. Тут друкувалися оповідання, вірші й казки І. Нечуя-Левицького («Вітрогон»), М.Коцюбинського («Маленький грішник», «Харитя», «Ялинка»; віршем «Наша хатка», що з’явився у «Дзвінку», дебютував М. Коцюбинський у літературі), Ганни Барвінок, Л. Глібова, П. Грабовського, Катрі Гриневичевої, Б. Грінченка, Дніпрової Чайки, Н. Кобринської, О.Кониського, М. Костомарова, А.Кримського, Б.Лепкого, Марка Вовчка, Олени Пчілки, Лесі Українки, М. Старицького, І.Франка, Г.Хоткевича, М. Черемшини, Т.Шевченка, Є.Ярошинської та ін. Журнал широко знайомив дитячу аудиторію з найкращими зразками світової літератури і фольклору — народними казками багатьох країн і авторськими казками Г.-К Андерсена, В. Гауфа, братів Грімм, Ш. Перро, Л. Толстого, з «Тисяча і однієї ночі», «Декамерона» Дж. Боккаччо, байками Езопа, І. Крилова, Ж.Лафонтена, Г.-Е.Лессінга, творами М. Гоголя, Е. Золя, М.Лермонтова, Д. Маміна-Сибіряка, А.Міцкевича, Дж. Свіфта, І.Тургенєва, А Чехова у перекладах І. Франка, А.Кримського та ін. Журнал розповідав про життєвий і творчий шлях визначних діячів української літератури, культури й науки, висвітлював діяльність таких відомих історичних постатей, як князі Ярослав Мудрий і Данило Галицький, гетьмани Б. Хмельницький, П.Сагайдачний, П. Дорошенко, митрополит П. Могила та ін.

У численних статтях давалися відомості з літератури, історії, етнографії, географії, природознавства тощо, зокрема О. Макарушка робив огляди літератури різних періодів від давнини до XIX ст., а М.Коцюбинський, Б. Грінченко, Дніпрова Чайка вперше виступили в жанрах науково-популярного нарису для дітей та юнацтва і нарису-казки. На сторінках часопису вміщувалися загадки, акровірші, зокрема Л. Глібова, шаради, головоломки, «забавки наукові», «задачі буквові» і «задачі рахункові» тощо, спрямовані на розвиток у дитини кмітливості й винахідливості.

У фондах Педагогічного музею України зберігається 3 номери журналу «Дзвінок». Подаємо їх повні бібліографічні описи із розкриттям змісту та електронні копії журналів у пдф-форматі.

Дзвінок: Письмо ілюстроване для дітей і молодіжі Р[ічник]ІІ. — Ч[исло] 2, 15 (27) січня / [Видає і за редакцію одвічає Володимир Шухевич.] —Львів: [Друкарня Товариства імені Шевченка. Під зарядом К.Беднарского], 1891.— С. 9—16.

Зміст: Пригоди Дон Кіхота [початок] / з іспанської повісти переробив Мирон [І. Франко]. Ага попався! / Наталка Полтавка [Н. М. Кибальчич]. Діти / Олена Пчілка. [Портрет] Олена Пчілка. Пантери і дикі пси. Украла / В. Чайченко [Б.Грінченко]. Лисиця та журавель (записано від молотника) / Ганна Барвінок. Будяк і Васильки (байка) / Л. Глібов. Задачі, ребуси, шаради: Хто баба? (акростих) / Д. Кенир [Л. Глібов]. Ребус. Тінь на стіні. Задача рахункова / Іп. Платонович.Письма від редакції.

Дзвінок: Письмо ілюстроване для дітей і молодіжі. — Р[ічник]ІІ. — Ч[исло] 8, 1 (13) мая / [Видає і за редакцію одвічає Володимир Шухевич]. — Львів: [Друкарня Товариства імені Шевченка. Під зарядом К.Беднарского], 1891. — С. 73—80. — Бібліогр. Накладом «Дзвінка» вийшли…

Зміст: Писанка / Л. Глібов. Записки школяра / за Амічісом переказує Шумило [В.Шухевич]. Паляниця й Книш (байка) / Л. Глібов. Пригоди Дон Кіхота [продовження] / з іспанської повісти переробив Мирон [І. Франко]. Ой, ви, ластівочки! / Зчеського Елішки Красногорської, переклав І.Ф[ранко].Смерть Отаманова / В.Чайченко [Б. Грінченко]. Сталеві пера. Метелик / А. Кр-кій [А.Кримський]. Місяць Май: Літопис. Загадки і жарти Дідуся Кенира [Л.Глібова]. Коник шаховий / Іоанна Вітвицька. Задача рахункова. Загадки. Ребус. Розв’язки задач і пр. з Ч. 7.

Дзвінок: Письмо ілюстроване для науки і забави руских дїтий і молодежи. — Р[ічник] VII. — Ч[исло] 18, 20 вересня. / [За редакцію одвічає Василь Білецкий]. — Львів: [«Руске Тов[ариство] педаґоґічне». Друкарня Наукового Тов[ариства] ім[ені] Шевченка. Під зарядом К.Беднарского], 1896. — С. 273—288. — Сторінки 277—284 відсутні.

Зміст: Дзвінок.Ч 18.ПОДОРОЖ ГУЛІВЕРА до краю великанів.1896 [продовження] / Дж. Свіфт. [Про Модслі] / переказав Б. Г[рінченко]. Учені розмови Николця з татуськом [продовження] / О.Макарушка.