До 70-річчя журналу «Дошкільне виховання» (1951)

«Дошкільне виховання» — всеукраїнський щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків дошкільнят. Журнал виходить з 1951 року і дотепер. Цьогоріч видання святкує своє 70-річчя. Видається за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Журнал нагороджено почесною грамотою Президії Верховної Ради України.

До історії: Сучасне видавництво подає дату створення журналу 1911/1931 роками. Тобто у журналу офіційно три дати народження.

Дата №1 – 1911 рік. Журнал тоді виходив під назвою «Дошкольное воспитание» та видавався до 1917 року. Це був перший в Україні часопис з проблем дошкілля. Засновницею та головною редакторкою журналу стала педагогиня, голова Товариства народних дитячих садків міста Києва, лекторка Фребелівського педагогічного інституту Наталія Лубенець. Журнал містив підзаголовок «журнал для матерей и воспитательниц» і виходив 9 разів на рік накладом 1000–1200 примірників. Завдання журналу: пропаганда ідей дошкільного виховання й народних дитячих садків; висвітлення психології дитинства й експериментальної педагогіки, теорії й практики дитячого садка, питань гігієни дитячого віку й фізичного виховання дітей; подання зразків уроків, бесід, ігор, текстів пісень тощо; анонсування нових видань; висвітлення хроніки подій у світі педагогіки; огляд листів до редакції; розміщення оголошень. Журнал припинив своє існування у 1917 році.

Дата №2 — 1931 рік. Журнал виходив у видавництві «Радянська школа» під назвою «За комуністичне виховання дошкільника». Проіснував журнал до початку німецько-радянської війни — 1941 року. Тираж —  3 000-7 000 примірників у різні роки, склад редакційної колегії постійно змінювався. Зміст дошкільного виховання за радянських часів відрізнявся заполітизованістю та ідеологізованістю. У фондах Педагогічного музею України зберігається 74 примірники журналу «За комуністичне виховання дошкільника». Детальніше про журнал читайте на сайті музею за лінком: До 85-річчя журналу «За комуністичне виховання дошкільника» (1931 р.)

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №6, 1951 рік.

Дата №3 — 1951 рік. Журнал почав виходити під назвою «Дошкільне виховання» у видавництві «Радянська школа». У 1950-ті роки поновлення виходу журналу стало визначною подією у сфері дошкілля, оскільки через відсутність альтернатив часопис став фактично єдиною підтримкою галузі з боку періодичної преси, спрямованої на широке коло фахівців, студентів та батьків. Перший номер журналу вийшов у травні 1951 році та посів центральне місце у розвитку дошкільної системи освіти. Перший тираж журналу становив  15 тисяч примірників,а  у 1970-1980-х роках зріз аж до 150 тисяч примірників. Журнал видається під цією назвою і дотепер.

У фондах Педагогічного музею України зберігаються окремі номери журналу «Дошкільне виховання» з 1951 по 1997 рік.

Еволюція журналу «Дошкільне виховання» (1951 рік):

1950-ті роки. 1-й номер журналу «Дошкільне виховання» вийшов у травні 1951 року і містив такі рубрики: «З досвіду роботи», «Консультації» та інші статті, не поєднані окремою рубрикою. Головною редакторкою журналу протягом 1951–1956 рр. була педагогиня Тамара Цвелих. Журнал у 1950-х роках не відрізнявся візуальною привабливістю: був повністю чорно-білим, мав непривабливу сіру обкладинку, де містився просто напис «Дошкільне виховання» та номер випуску і видавництво, візуалізований всередині кількома чорно-білими невеликими картинками. В кінці 50-х років додаються нові рубрики до змісту журналу.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №11, 1959 рік.

Зміст журналу «Дошкільне виховання» №11, 1959 рік.

1960-ті роки. З 1959 до 1965 року вдвічі виріс тираж часопису — до 30760 екземплярів. Станом на 1967 рік тираж збільшився втричі і становив вже понад 50 тис. примірників. Перед Міністерством освіти УРСР стояло завдання постійно підвищувати якість матеріалів, що публікують у журналі «Дошкільне виховання»: кожного кварталу організовували обговорення випущених номерів з практичними працівниками, влаштовувати аналіз окремих статей. Порушені на сторінках видання проблемні питання знаходили відгук на всіх рівнях: у науковців, вихователів, батьків, студентів. Головним редактором журналу у 1960-х роках був Г.І. Сушан.

У 1960-х роках журнал активно еволюціонує, над ним експериментують, з’являються нові рубрики, кілька разів оновлюються обкладинки:

  • У 1961 році змінюється обкладинка журналу: окрім назви, номеру видання та року – в центрі обгортки з’являється прямокутна картинка із зображеннями важливих для дошкілля тем; картинка змінюється щовипуску. Протягом 1963-1964 років картинка значно збільшується та переміщується вгору обкладинки. У наповненні журналу з’являється все більше ілюстративного матеріалу, сценаріїв та забавок для дітей. Основні рубрики видання: загальні статті про керівну роль комуністичної  партії, «Відмінники дошкільної справи», «З досвіду», «Бесіди та консультації», «Природа навколо нас», «Відповіді читачам», «Критика та бібліографія», «Педагогічне життя», інформація про нові книги, брошури, конференції у царині дошкільного виховання та навчання. У кожному журналі тих часів вміщувалися ноти для співу, додатки до інсценівок, загадки та забавки для дітей.   

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №7, 1963 рік.

Зміст журналу «Дошкільне виховання» №7, 1963 рік.

  • У 1964 році у журнал «Дошкільне виховання» додається спеціальний розділ, що вміщував консультативні матеріали для батьків, оскільки в цей час значну увагу приділяли педагогічному просвітництву в сім’ї. В середині 1960-х років почали з’являтися «програми педагогічного мінімуму для батьків»; серед рекомендованої літератури до програми був внесений журнал «Дошкільне виховання».
  • У 1965 році оновлюється обкладинка журналу, яка проіснувала рік. Обкладинка року – повністю зафарбована в яскравий колір, щомісяця колір змінювався, новим став і шрифт напису назви журналу. У кожному номері розміщували додатки.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №8, 1965 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №12, 1965 рік.

  • У 1966 році журнал знову змінює обкладинку. Тепер це обриси п’ятьох дітей, які тримаються за руки. Малюнок розміщувався у нижній частині обкладинки. Кожного номеру силуети дітей та підґрунтя на якому вони стоять змінювало колір. Така обкладинка протрималася до 1974 року. 

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №9, 1969 рік.

Зміст журналу «Дошкільне виховання» №9, 1969 рік.

1970-1980-ті роки. На початку 1970-х років журнал продовжує традиції кінця 1960-х років: та ж сама обкладинка, ті ж самі рубрики, то й же редактор. У  1975 році журнал отримує нову обкладинку – кожен номер прикрашає велике  кольорове фото, яке ілюструє дошкільне життя: діти, діти за роботою з батьками, педагогами, різні свята та ін. Такі обкладинки проіснували десять років,  у 1978  році збільшився сам формат журналу. Наприкінці 1970-х років новим головним редактором журналу стає Таміла Журбицька.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №6, 1975 рік.

Зміст журналу «Дошкільне виховання» №6, 1975 рік.

Окрім обкладинки та головного редактора, змінюється і дизайн журналу всередині. Ілюстрації, завдання, сторінка «зроби своїми руками» стають кольоровими, яскравими, насиченими, видозмінюється і сам зміст. У журналі з’являється ще більше критичних статей та порад для батьків і педагогів, ще більше завдань та цікавинок для дітей, тільки тепер уже в кольорі. Тираж журналу все зростає і досягає вже 144 тис. примірників.

Часопис був постійно в полі зору відділу дошкільних установ, на нього посилаються в доповідних записках та звітах про стан виконання поставлених завдань, часто згадується про об’єм роботи, який доручено виконувати редакції журналу. Довіра та повага з боку дописувачів виявлялась не лише в зростанні тиражу, а й постійної активності дописувачів. Станом на 1983 рік кількість кореспонденції наблизилась до 2 тисяч листів, не рахуючи статей методичних розробок, практичних рекомендацій. На сторінках журналу постійно публікуються звернення зі словами вдячності, проханням про допомогу, відгуками науковців, батьків, висловленням пропозицій. Журнал, окрім своїх функцій, займав важливу позицію у повсякденному житті педагогічної спільноти, зокрема редакція журналу та Республіканський методичний кабінет дошкільного виховання постійно співпрацювали над проектами з підвищення якості дошкільного виховання (конкурси на розробку нових навчально-наочних посібників для реалізації завдань програми виховання в дошкільному закладі, обговорення створених проектів та ін.).

1990-ті.З відновлення незалежності України журнал продовжує своє існування. Головним редактором стала Ніна Андрусич. У 1990-х роках тираж журналу значно зменшується: станом на квітень 1996 року  вийшло 18 235 примірників, а на березень 1997 року – лише 11930 тисяч примірників. У журналі були такі рубрики: «Теорія та методика», «Здоров’я», «Актуальні проблеми», «Екологічні студії», «Валеологія для малят», «Вундеркінд», «Практика», «Компенсуюче виховання та навчання», «Свята і розваги», «Родинна світлиця», «Інформація». (фото обкладинки + зміст)

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №4, 1997 рік.

Зміст журналу «Дошкільне виховання» №4, 1997 рік.

Сьогодні журнал продовжує виходити у видавництві «Світич» за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Головна редакторка – Юлія Журлакова, видавець – Ніна Андрусич. Ознайомитися з сучасними номерами журналу «Дошкільне виховання» та оформити передплату можна за лінком: https://jmil.com.ua/dv

Сучасний журнал. Обкладинка журналу «Дошкільне виховання” № 8, 2021 рік. З сайту: https://jmil.com.ua/dv

Сучасний журнал. Зміст журналу «Дошкільне виховання” № 8, 2021 рік. З сайту: https://jmil.com.ua/dv

Обкладинки журналу «Дошкільне виховання» різних років, які зберігаються у фондах Педагогічного музею України ( з 1951 по 1997 роки):

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №6, 1951 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №3, 1952 рік.

Обкладинка зшитих журналів «Дошкільне виховання» за 1953 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №8, 1954 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №11, 1957 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №11, 1958 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №1, 1960 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №6, 1961 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №1, 1962 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №7, 1963 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №9, 1964 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №12, 1965 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №5, 1966 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №11, 1967 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №6, 1968 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №10, 1970 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №8, 1971 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №10, 1973 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №6, 1975 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №8, 1978 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №6, 1979 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №6, 1985 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №12, 1985 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №5, 1987 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №5, 1988 рік.

Сторінка із журналу «Дошкільне виховання» №5, 1988 року.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №9, 1989 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №11, 1994 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №3-4, 1995 рік.

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №4, 1996 рік.

 

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №12, 1996 рік.

 

Обкладинка журналу «Дошкільне виховання» №4, 1997 рік.

 

 

Віртуальну виставку підготувала

наукова співробітниця

Педагогічного музею України

Валентина Єфімова