До 100-річчя від дня народження Олександри Бандури (1917—2010)

українського педагога, методиста української літератури, літературознавця

Бандура_О.Бандура Олександра Михайлівна народилася 7 листопада 1917 р. в селі Гамiвка, нині Приазовського району Запорізької області. Початкову освіту здобула в сусідньому селі Жадран. Від голоду 19321933 рр. сім’я врятувалася, переїхавши до м. Сталіно (Донецьк), де О. Бандура навчалася у 7-річній школі №10. У неповні 16 років закінчила тримісячні педагогічні курси і стала вчителькою молодших класів, далі — вступила на робітфак при Дніпропетровському університеті. Але оскільки в цьому навчальному закладі тоді не було літературного факультету, подалася до Києва і стала студенткою філологічного факультету Київського університету, який закінчила у 1945 р.

У 1951 р. О. Бандура почала працювати в Науково-дослідному інституту педагогіки, прийшовши туди з кафедри української літератури філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, якою керував професор Олександр Дорошкевич. Саме за його порадою Олександра Михайлівна вирішила зайнятися науково-методичною роботою: спочатку працювала лаборантом відділу методики української літератури, потім молодшим, а після захисту кандидатської дисертації в 1956 році старшим науковим співробітником.

Бандура О. серед співробітників лабоараторії літературної освіти Інститут педагогіки_1980-ті рокиОсновна сфера наукових інтересів О. Бандури проблеми методики викладання української літератури в середній школі. Особливо її цікавила проблема підручникотворення і питання викладання теорії викладання літератури в школі. З-під її пера вийшло понад 110 наукових праць, з-поміж яких 31 науково-методичне видання, 6 підручників (одноосібних й у співавторстві) з української літератури для 5, 6, 8, 9 класів, один для 78 класів з поглибленим вивченням української літератури і один для 5 класу польськомовних шкіл, посібники для вчителів «Теорія літератури» (1969), «Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення української літератури» (1984), наукове видання «Шкільний підручник з української літератури» (2001), навчальний довідник «Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях» (2008). За підручник для 5 класу «Українська література» (1970) О. Бандура разом із вчителькою Є. Кучеренко була удостоєна Державної премії УРСР (1977).

Перебуваючи на пенсії, О. Бандура активно продовжувала працювати над перевиданням підручників, створенням нових науково-методичних посібників. Так, за цей час нею було створено і перевидано 12 підручників, хрестоматій, методичних посібників, серед них: «Українська література: підручник для 9 класів гуманітарних гімназій, ліцеїв, коледжів і шкіл з поглибленим вивченням предмета» (1998), «Шкільний підручник з української літератури» (2001), розділи методичного посібника «Наукові основи методики літератури» (2002), «Українська література: підручник для 8 класу» (2005), «Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: навчальний довідник» (2008) та ін.

Загалом, наукові дослідження О. Бандури торкалися проблеми методики викладання української літератури в середній школі, питання системного вивчення елементів теорії літератури; методології, психолого-педагогічних та методичних засад міжпредметних зв’язків. Вона розробила теорію шкільного підручника з української літератури, а також уклала підручники-хрестоматії для середньої школи; приймала участь у складанні програм з української літератури для загальноосвітніх шкіл.

Олександра Михайлівна — справжній науковець, методист, наставник, чуйний порадник, невтомна трудівниця, яка виростила не одне покоління науковців в лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки.

Разом з чоловіком Олександром Бандурою (19182005; видавець, перекладач, у 1953—1983 рр. — директор видавництва «Держлітвидав України» (від 1964 — «Дніпро») виховала двох синів: Бандура Олег Олександрович (1942) — філософ, доктор філософських наук, Бандура Георгій Олександрович (1951) — філолог, кандидат філологічних наук.

Померла О. Бандура 4 вересня 2010 р. в Києві.

Untitled.FR12 - 0002 Untitled.FR12 - 0003 Untitled.FR12 - 0004
Untitled.FR12 - 0006 Untitled.FR12 - 0007 Untitled.FR12 - 0009
Untitled.FR12 - 0011 Untitled.FR12 - 0012 Untitled.FR12 - 0013
Untitled.FR12 - 0005 Untitled.FR12 - 0010 Untitled.FR12 - 0008

Список праць О.М. Бандури

Книги

 • Бандура О.М. Вивчення творчості Л.І. Глібова в школі. — К., Рад. школа. — 1954. — 96 с.
 • Бандура О.М. Василь Стефаник. Літературно-критичний нарис. — Львів: Кн.-журн. вид-во, 1956. — 130 с.
 • Бандура О.М. Вивчення творчості І.П. Котляревського в школі. — К., Рад. школа. — 1957. — 127 с.
 • Бандура О.М. З досвіду викладання української мови і літератури в середній школі. (Зб. статей). — К., 1960.
 • Бандура О.М. Вправи з теорії літератури в 5 класі. Посібник для вчителів. — К., Рад. школа, 1961. — 128 с.
 • Бандура О.М. Вивчення української літератури в школах робітничої молоді. Посібник для вчителів. — К., Рад. школа, 1962. — 150 с.
 • Бандура О.М. Мова художнього твору. [Нарис]. — К., Дніпро. 1964. — 121 с. (Бесіди про худож. літературу)
 • Бандура О.М. Теорія літератури. Посібник для вчителів. — К., Рад.школа — 1969. — 286 с.
 • Бандура О.М., Кучеренко Є.М. Українська література. 5 кл. — К., Рад.школа. — 1970. — 239 с. (МО УРСР. НДІ педагогіки).
 • Бандура О.М. Вивчення української літератури в 5 класі. — К., Вища школа, 1972. — 136 с.
 • Бандура О.М. Система вивчення теоретичних понять в курсі української літератури (ІУ—Х класи). Методичні вказівки. — К., 1972. — 39 с. з табл. (МО УРСР. НДІ педагогіки УРСР)
 • Бандура О.М. Використання зразків образотворчого мистецтва при вивченні теоретичних понять в курсі української літератури (методична розробка). — К., 1973. — 28 с.
 • Бандура О.М. Основи теорії літератури в таблицях. (Методичні розробки). — К., 1973. — 31 с. (НДІ педагогіки УРСР).
 • Бандура О.М., Кучеренко Є.М. Українська література. 5 кл. — К., Рад. шк., 1973. — 255 с.
 • Бандура О.М. Наукові основи підручника з літератури (4—10 класи). — К., Рад.школа, 1978. — 147 с.
 • Бандура О.М. Вивчення елементів теорії літератури в 4—7 класах: Посібник для вчителів. — К. — Рад. школа. — 1981. — 129 с.
 • Бандура О.М. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення української літератури: Посібник для вчителів. — К., Рад. школа. — 1984. — 167 с.
 • Бандура О.М. В сім’ї вольній, новій: Шевченк.зб. (Редкол.: О.Бандура). — К., Рад.письменник, 1985. — 294 с.
 • Бандура О.М. Вивчення елементів теорії літератури у 9—11 класах: Посібник для вчителя. — К., Рад. школа. — 1989. — 158 с.
 • Бандура О.М., Шевченко З.О. Українська література. Пробний навч. посібник для 8 і 9 класів з поглибленим вивченням предмета. — К., Рад. школа, 1989. — 240 с.
 • Бандура О.М. Дидактичні матеріали з теорії літератури. — К., Рад. школа, 1991. — 48 с.
 • Волошина Н.Й., Бандура О.М. Українська література: Підруч. для 5 кл. шк. слабозорих. — К., Освіта, 1995. — 400 с.
 • Бандура О.М., Кучеренко Є.М. Українська література: Підручник для 6 класу. — К., Освіта, 1995.
 • Бандура О.М. Українська література: Хрестоматія для 9 кл. — К., Просвіта, 1995. — 624 с.
 • Волошина Н.Й., Бандура О. М. Українська література: Підручник для 5 кл. — К., Освіта, 1997. — 304 с.
 • Бандура О.М., Волошина Н.Й. Українська література: Підручник для 8 класу. — К., Освіта, 1997. — 384 с.
 • Бандура О.М. Українська література: Підручник для 9 кл. гуманітарних гімназій, ліцеїв, коледжів і шкіл з поглибленим вивченням предмета. — К., Освіта, 1998. — 544 с.
 • Бандура О.М., Шевченко З.О. Українська література: Робочий зошит учня 5 кл. К., Абрис, 1998. — 135 с.
 • Бандура О.М., Волошина Н.Й. Робочий зошит з української літератури для 8 класу: Посібник для учня. — К., Освіта., 1999. — 95 с.
 • Бандура О.М. Шкільний підручник з української літератури. — К., Педагогічна думка, 2001. — 76 с.
 • Волошина Н.Й., Бандура О.М., Гальонка О.А., Градовський А.В., Гречинська В.С. Наукові основи методики літератури: Посібник для студ. вищих закладів освіти / Ніла Йосипівна Волошина (ред.). — К.: Ленвіт, 2002. — 344 с.
 • Бандура О.М. Українська література: Підручник для 6 кл. — К., Освіта, 2002. — 255 с.
 • Бандура О.М. Українська література: Підручник для 8 кл. — К., Освіта, 2005. — 416 с.
 • Бандура О.М. Літературний процес: структуровані категорії: навч.-довід. посібник / О.М. Бандура. — Кіровоград, 2006. — 40 с.
 • Бандура О.М., Бандура Г.О. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: навч. довідник. — К. : Шкільний світ, 2008. — 127 c.

Статті

 • Бандура О.М. Письмові роботи вступників / О.М. Бандура // Література в школі. — Радянська школа. — 1952. № 4. С. 59—66. (pdf)
 • Бандура О.М. Вивчення метафори в 5—7 класах / О.М. Бандура // Література в школі. — Радянська школа. — 1953. № 2. С. 68—72.
 • Бандура О.М. Оповідання В. Стефаника «Катруся» в 7 класі / О.М. Бандура // Література в школі. — Радянська школа. — 1955. № 1. С. 62—67
 • Бандура О.М. Особливостi вивчення байок у школi / О.М. Бандура // Література в школі. — Радянська школа. — 1958. № 5. С. 47—51.
 • Бандура О.М. Теоретико-лiтературнi вправи в 5 класi / О.М. Бандура // Література в школі. — Радянська школа. — 1959. № 3. С. 45—50.
 • Бандура О.М. Активізація учнів на уроках літератури / О.М. Бандура // Література в школі. — Радянська школа. — 1960. № 6. С. 3—10. (pdf)
 • Бандура О.М. Зважати на родовi особливостi творiв / О.М. Бандура // Література в школі. — Радянська школа. — 1961. № 3. С. 52—58.
 • Бандура О.М. Вивчення байки Л.I. Глiбова «Мальований стовп» у 9 класi / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1963. № 2. С. 53—55.
 • Бандура О.М., Скрипченко Н.Ф. Робота з синонімами в 4 класi / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1966. № 12. С. 58—64.
 • Бандура О.М., Скрипченко Н.Ф. Стилiстичнi вправи з евфонiї в 4 класi / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1967. № 9. С. 65—71.
 • Бандура О.М. Розкриття понять класовості та народності літератури у 8 класi / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1968. № 2. С. 26—32.
 • Бандура О.М. З урахуванням вiкових особливостей / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1968. № 6. С. 74—75.
 • Бандура О.М. Лексико-стилiстична робота з антонімами в 4 класi / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1969. № 7. С. 64—69.
 • Бандура О.М. Опрацювання статтi В.I. Ленiна «Партiйна органiзацiя i партійна література» в 10 класi / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1969. № 8. С. 27—32.
 • Бандура О.М. Деякі положення практичної стилістики (фоніка та лексика) / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1969. № 10. С. 54—60.
 • Бандура О.М. Деякі положення практичної стилістики (просте речення) / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1970. № 1. С. 59—66.
 • Бандура О.М. Вивчення елементів теорії літератури в 4 класі / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1970. № 3. С. 67—74.
 • Бандура О.М. Деякі положення практичної стилістики (складне речення) / О.М. Бандура // Українська мова i література в школі. — Радянська школа. — 1970. № 10. С. 50—55.
 • Бандура О.М. З історії української мови (довідка для вчителя) / О.М. Бандура // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах): науково-методичний журнал. — 1997. № 1. С. 14—17.

 

Підготував Володимир Шевченко,

провідний науковий співробітник

Педагогічного музею України