До 125-річчя Петра Волинського (1893—1982), українського педагога, вченого-україніста, літературознавця

Volins'kiy-1Волинський Петро Костьович народився 13 лютого 1893 р. в містечку Олика Луцького повіту Волинської губернії. Із золотою медаллю закінчив Острозьку чоловічу гімназію (1912) та Ніжинський історико-філологічний інститут (1916). Служив у царській армії, брав участь у І-й світовій війні. 1917-го його, як вчителя за фахом, демобілізували. Ще студентом Петро Костьович захопився українською художньою літературою, яка згодом стала його фахом, головним змістом науково-педагогічної діяльності.

У 1917 р. розпочалася педагогічна діяль­ність П. Волинського: спочатку вчителював у початковій школі на станції Окниця Південно-Західної заліз­ниці, через рік — у жіночій гімназії м. Пере­яслава. У 1921—1925 Петро Костьович викладав українську літературу й завідував Гоголівською семирічною трудовою школою на Київщині, працював ін­спектором наросвіти — повітової в м. Острі та окружної в м. Києві. У 1926—1929 читав курс української літератури і був заступником директора Київського педагогічного технікуму ім. Б. Грінченка. З 1929 працював у Київ­ському інституті народної освіти (КІНО).

У 1945—1947 рр. П. Волинський — старший науковий співробітник Інституту літератури АН УРСР імені Т.Г. Шевченка. Упродовж багатьох років Петро Костьович був членом Українського республіканського комітету славістів і науково-методичної комісії з літературознавства при Міністерстві освіти УРСР. Поряд з основною роботою в інституті, за сумісництвом, протягом трьох десятиліть працював завідувачем відділу методики літератури в Українському науково-дослідному інституті педагогіки, читав курс української літератури в Польському педагогічному інституті (був в Києві до війни). П. Волинський брав участь у ІV і VМіжнародних з’їздах славістів (Москва, 1958, та Софія, Болгарія, 1963) та виступав з доповіддю «Український романтизм у зв’язку з розвитком романтизму в слов’янських літературах».

Професор П. Волинський був талановитим вченим, методистом, педагогом, зробив вагомий внесок у розвиток українського літературознавства та методики викладання української літератури в школі.

Своє вагоме слово він сказав у дослідженні творчості Т. Шевченка, брав активну участь у пошуку шевченківської спадщини. Його доповіді виголошувалися на наукових шевченківських конференціях і стосувалися важливих питань літературно-естетичних поглядів поета на різних етапах творчості, естетичного ідеалу Кобзаря. Петро Костьович написав розділ про Т. Шевченка до підручника з історії української літератури для ВУЗів, а також матеріали про взаємозв’язок світогляду письменника з його методом у підручник з теорії літератури.

П. Волинський тісно поєднував вивчення літератури з мовою та граматикою. На думку вченого, уроки літературного читання сприяють удосконаленню вміння викладати грамотно думку — послідовно, літературною мовою, що є одним із важливих засобів виховання в учнів культури мови. При цьому вчений-літературознавець наголошував на великому виховному значенні вивчення біографій видатних письменників сучасного і минулого.

Очолюючи кафедру української літератури, він всіляко намагався впроваджувати й розвивати традиції національно-патріотичного виховання вчителів-словесників, розпочаті попередниками в 20-х роках ХХ століття. Його теоретична і практична робота позначилась на підготовці вчителів української літератури для шкіл, педучилищ та педінститутів. Завдяки активній і плідній діяльності професора Волинського кафедра української літератури досягла помітних успіхів: набула неабиякого авторитету в науковій роботі, сприяла розвитку україністики, підготовці висококваліфікованих кадрів, формуванню вчителів української літератури, а також дала поштовх до народження талантів (Андрій Малишко, Павло Глазовий, Юрій Збанацький та ін.).

На ниві теоретичної думки українознавства науковий доробок П. Волинського сягає понад 200 досліджень. Він був одним з авторів підручника з української літератури для учнів 8 класу середньої школи та хрестоматії, які витримали відповідно 36 та 38 видань, редактором численних видань з української літератури.

Понад 60 років професор Петро Костьович Волинський в педагогічному інституті імені О.М. Горького читав курс української літератури, 50 років на філологічному факультеті незмінно викладав «Історію нової української літератури», «Теорію літератури» та спецкурси з актуальних проблем української літератури. З лекціями виступав на високому науково-теоретичному й методичному рівні, які користувалися великою популярністю у студентів, аспірантів, молодих викладачів, приваблювали науковою солідністю та доступністю і жвавістю викладу. Пішовши на заслужений відпочинок, Петро Костьович продовжував наукову й виховну діяльність, працюючи на кафедрі консультантом, надаючи кваліфіковану допомогу аспірантам і майбутнім освітянам, та читав лекції.

Помер П. Волинський 12 квітня 1982 р.

Подаємо бібліографію праць Петра Волинського, з якими можна ознайомитися в Педагогічному музеї України

Книги та підручники

 1. Волинський П. Вивчення творчості І.П. Котляревського в середній школі (1949).
 2. Волинський П. З творчого доробку. Вибрані статті (1973).
 3. Волинський П. Іван Котляревський. Життя і творчість (1955).
 4. Волинський П. Історія української літератури. Давня література (1969).
 5. Волинський П. Історія української літератури. Література другої половини ХІХ століття (1966).
 6. Волинський П. Методика викладання української літератури в V-VIIкласах (літературне читання) (1950).
 7. Волинський П. Методика літературного читання в V-VIIкласах (1940, 1947).
 8. Волинський П. Основи теорії літератури. Вступ до літературознавства (1962).
 9. Волинський П. Теоретична боротьба в українській літературі (перша половина ХІХ ст.) (1959).
 10.  Волинський П. Українська література. Підручник для 8 класу (1982).
 11.  Волинський П. Українська література. Хрестоматія для 8 класу (1986).
 12.  Волинський П. Український романтизм у зв’язку з розвитком романтизму в слов’янських літературах (1963).
 13.  Волинський П. Хрестоматія з української літератури для 6 класу середньої школи (1958).
 14.  Волинський П. Хрестоматія з української літератури для 8 класу середньої школи (1949).
 15.  Волинський П. Програми для філологічних факультетів університетів і факультетів мови і літератури педагогічних інститутів. Історія української літератури (1939).
 16.  Волинський П. Програми середньої школи «Українська література. Літературне читання. V—VIIкласи» (Редактор Волинський П.К.) (1945).

Статті

 1. Волинський П. К.Д. Ушинський про пояснювальне читання / Радянська школа. — № 5—6. — 1945. — С. 42.
 2. Волинський П. Твори Павла Тичини на уроках літератури / Українська мова і література в школі. — № 1—2. — 1946. — С. 47.
 3. Волинський П. Ідейність у викладанні літератури / Українська мова і література в школі. — № 2. — 1947. — С. 27.
 4. До 150-річчя виходу в світ «Енеїди» І.П. Котляревського / Радянська школа. — № 6. — 1948. — С. 6.
 5.  Волинський П. Нові програми з української літератури / Українська мова і література в школі. — № 3. — 1948. — С. 60.
 6. Волинський П. В.Г. Бєлінський і розвиток реалізму в українській літературі першої половини ХІХ ст. / Література в школі. — № 2. — 1954. — С. 6.
 7. Волинський П. Т.Г. Шевченко про типовість / Література в школі. — № 2. — 1956. — С. 12.
 8. Волинський П. Образ позитивного героя в ранній творчості Т.Г. Шевченка / Література в школі. — № 1. — 1957. — С. 15.
 9. Волинський П. Вшанування П.К. Волинського / Література в школі. — № 2. — 1958. — С. 93.
 10.  Волинський П. Проблема літературного впливу / Література в школі. — № 4. — 1958. — С. 18.
 11.  Волинський П. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі ХІХ ст. / Література в школі. — № 1. — 1959. — С. 9.
 12. Волинський П. І через почуття / Українська мова і література в школі. — № 4. — 1966. — С. 8.
Untitled.FR12 - 0029 Волинський Untitled.FR12 - 0030
Untitled.FR12 - 0031 Untitled.FR12 - 0028 Untitled.FR12 - 0032

Підготував Володимир Шевченко,

провідний наук. співробітник музею