До 125-річчя від дня народження Григорія Іваниці (1892—1938)

Іваниця_портрет Григорій Микитович Іваниця народився 30 січня 1892 року в селі Шостка Чернігівської губернії (нині місто Сумської області). Навчався у класичній гімназії при Ніжинському історико-філологічному інституті (1902—1910) та на класичному відділення цього інституту (1910—1914). Після його закінчення призначений викладачем латинської мови у Клинцівську гімназію Чернігівської губернії, пізніше направлений до Університету св. Володимира в Києві для підготовки до професорського звання (1914). Жив і працював у Києві: був дописувачем журналу «Вільна українська школа» (1917—1920), викладачем педагогіки, професором Київського інституту народної освіти у 1920—1929 рр.; працював співредактором журналу «Радянська освіта», де часто публікувався.

Г. Іваниця є автором підручників з української мови та читанок для трудової школи, шкіл для дорослих, посібників з методики навчання української мови і перекладознавства. Серед його наукових зацікавлень — сприйняття українським читачем перекладів з античної літератури.

В 1924—1927 рр. Григорій Микитович — секретар Комісії Історико-філологічного відділу Науково-педагогічної комісії ВУАН. Одночасно він був співробітником Інституту української наукової мови як член педагогічно-психологічної секції соціально-економічного відділу.

В 1929 р. Г. Іваниця був заарештований у сфабрикованій справі СВУ та засуджений у 1930 р. до 6-ти років позбавлення волі з суворою ізоляцією, висланий у с. Улья Красноярського краю (РФ). Заарештований удруге 20 грудня 1937 р. за звинуваченням в антирадянській агітації та пропаганді, на початку 1938 р. засуджений до 10-ти років виправно-трудових таборів. Не витримавши нелюдських умов, педагог помер 24 серпня 1938 р. в Північно-східному таборі (нині Магаданська область, РФ). Реабілітований 1988 р.

Пропонуємо ознайомитися з працями Григорія Іваниці, що зберігаються у фондах Педагогічного музею України.

Книги

1. Іваниця Г. М. Життя та слово. Читанка / Г. М. Іваниця. — К. : Київ-друк, 1926.—184 с.

2. Іваниця Г.,Чепіга Я., Якубський Б. Шляхом життя. Читанка. — Харків-Київ : Книгоспілка,1923.— 256 с. (pdf)

3. Иваница Г. Н. Курс украинского языка в кратком практическом изложении с хрестоматиею / Г. Н. Иваница. — К.: Государственное издательство Украины, 1927. — 192 с.

Статті

1.  Іваниця Г. М. На порозі нової школи // Вільна українська школа. — 1918—1919.— № 8—9.— С. 92—99 (pdf)

2.  Іваниця Г. М. М. Грушевський. Старинна історія. Греко-римський світ [Рецензія] // Вільна українська школа. — 1919—1920. — №1—3. — С. 101—102 (pdf)

3.  Іваниця Г. М. Бібліографія українського учителя // Вільна українська школа.  —1919—1920. — №1—3. — С. 105—113

4.  Іваниця Г. М. Комплексне навчання // Радянська освіта. — 1924. — № 1—2.— С. 118—121 (pdf)

5.  Іваниця Г. М. З педагогічних журналів 1924 року // Радянська освіта. — 1924. — № 3—4. — С. 97—100 (pdf)

6.  Іваниця Г. М. Новіша література до організації свята 1 травня // Радянська освіта. — 1924. — №3—4. — С. 100—101 (pdf)

7.  Іваниця Г. М. Нові праці до питань трудової школи // Радянська освіта. — 1924. — № 5—6. — С. 89—91 (pdf)

8. Іваниця Г. М. Три порадники до перепідготовки робітників освіти // Радянська освіта. — 1924. — № 8.— С. 94—96 (pdf)

9.  Іваниця Г. М. Вопросы комплексного обучения в школе [Рецензія] // Радянська освіта. —1924. — № 8.— С. 96

10. Іваниця Г. М. Дальтон – план в русской школе [Рецензія] // Радянська освіта. — 1924.— № 8.— С. 97

11. Іваниця Г. М. Третя Всеукраїнська конференція по педосвіті // Радянська освіта. — 1924.— № 9—10.— С. 87—89 (pdf)

12. Іваниця Г. М. В. Струминский. Хрестоматия по основным вопросам теории и практики трудовой школы. Ч. І-ІІ. Принципы и методы работы. [Рецензія]  // Радянська освіта. — 1924.— № 9—10.— С. 98—99 (pdf)

13.  Иваница Г. Н. Е. Н. Медынский. История педагогіки в святи с экономическим развитием общества [Рецензия] // Путь просвещения. — 1925. — №12. — С. 213—216

14.   Іваниця Г. М. В. Ф. Дурдуковський (З нагоди 25-х роковин йогодіяльності) // Радянська освіта. — 1926. — №3.— С.54— 57 (pdf)

15.  Іваниця Г. М. Комплекс  «цукрова промисловість» (у IV групі трудшколи) //    Радянська освіта — 1926. — № 7—8.— С. 64—73 (pdf)

16. Іваниця Г. М. Песталоцці й початкове навчання // Радянська освіта. —1927. — № 2. — С. 10—24 (pdf)

17. Іваниця Г. М. До принципів будування програми української мови й літератури для старшого концентру трудшколи // Радянська освіта. — 1928. — № 4. — С. 24—31(pdf)

 

Untitled.FR12 - 0004 Untitled.FR12 - 0003 Untitled.FR12 - 0001
Фрагмент виставки «Педагогічний календар січень-лютий 2017″

Фрагмент виставки «Педагогічний календар січень-лютий 2017″

 №8, 1924, с.97

Іваниця Г. М. Дальтон – план в русской школе // Радянська освіта. — 1924.— № 8.— С. 97

pdf

Іваниця Г. М. Вопросы комплексного обучения в школе // Радянська освіта. —1924. — № 8.— С. 96

Матеріали підготувала старший науковий співробітник Тетяна Рудницька