До 425-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського — видатного чеського педагога, мислителя, письменника

«… а найкращі з-поміж людей нехай будуть учителями» Я. А. Коменський

komenskiyЯн Амос Коменський народився 28 березня 1592 р. у м. Нівніце (Чехія) в сім’ї мірошника — члена громади «Чеських братів». Навчався на богословському факультеті Карлового університету в Празі, пізніше — у Гайдельберзькому університеті. З 1614 р. завідував початковою школою в місті Прешові. Під час Тридцятилітньої війни (1618- 1648), після поразки чехів у битві біля Білої гори (1620), переховувався, а згодом оселився у м. Лешно (Польща), де працював ректором гімназії. Там він написав твори «Велика дидактика», «Материнська школа», «Відкриті двері до мов і всіх наук» та ін. Коменський глибоко вивчав процес навчання в школі і незабаром почав його реформувати заради того, щоб зробити цей процес привабливим для дітей, пробудити в них інтерес до знань. В 1650-1654 рр. жив в Угорщині, де написав твори «Про культуру природних обдарувань», «Правила поведінки дітей», «Закони добре організованої школи», «Видимий світ у малюнках» та ін.

Педагогічна спадщина Я. А. Коменського охоплює всі найважливіші аспекти педагогічної науки. Вчений уперше зібрав і систематизував усі відомості з педагогіки та розробив революційні на той час ідеї — вчення про сутність, основні принципи і методи навчання, класно-урочну систему навчання, запровадив вікову періодизацію розвитку дітей. Педагог виступав за енциклопедичність, посильність і доцільність змісту освіти, єдність і наступність шкіл усіх типів, пропонував концентричний спосіб розміщення навчального матеріалу. Методологічною засадою трактування вченим процесу навчання і виховання та побудови шкільної системи став принцип природовідповідності.

У своїй праці «Світ чуттєвих речей в картинках» вперше в історії підручникотворення Я. А. Коменський використав ілюстрації як дидактичний засіб, що полегшував дітям засвоєння навчального матеріалу. Підручник витримав величезну кількість перевидань різними мовами, а його перероблені варіанти використовувалися в європейських школах аж до кінця XIX ст. Прагнучи пробудити в дітей інтерес до занять, Ян Коменський також широко застосовував метод драматизації навчального матеріалу. Так, на основі підручника «Відкриті двері мов» він написав вісім шкільних п’єс, що склали книгу — «Школа-гра». Педагогічним поглядам й педагогічній діяльності Коменського були притаманні демократизм, гуманізм, життєрадісність, релігійність. Всього Ян Амос Коменський написав понад 250 творів, присвячених темі освіти людини в дусі гуманізму. Останні роки життя педагог провів у Амстердамі, помер у 1670 р. Похований в Неардені, неподалік Амстердама.

В експозиції Педагогічного музею України розміщено матеріали, які висвітлюють внесок Я. А. Коменського у світову педагогічну науку. У фондах музею зберігаються такі праці вченого:

 1. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. Ч. І. – Москва : Т-во Скоропеч. А.А. Левенсон, 1893. – 332 с.
 2. Коменский Я. А. Лабиринт мира и рай сердца (1623г.) — Нижний-Новгород : Тип. Нижнегор. Губернск. Правления, 1896. — 168 с.
 3. Коменський Я. А. Вибрані педагогічні твори. Т. І, ІІ. – Київ : Рад. шк., 1940. – 247 с.
 4. Коменський Я. А. Дидактические принципы [Отрывки из «Великой дидактики»]. – Москва : Уч.-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940. – 89 с.

Література про нього:

 1.  Даденков М. Ф. Коменський і визвольна бородьба українського народу вXVII віці / М. Ф. Даденков // Радянська школа. – 1946. — № 3. – С. 30-34. (Даденков_Радянська школа № 3 1946)
 2. Красновський А. А. Ян Амос Коменский. – Москва : Гос. учебно-педагог. изд. Министерства просвещения РСФСР, 1953. – 332 с.
 3. Кожик Ф. Скорбная и героическая жизнь Я. А. Коменского. – Прага : Гос. пед. изд., 1958. – 156 с.
 4. Литвинов С. А. Ян Амос Коменський і радянська педагогіка. – Київ : Рад. шк., 1958. – 56 с.
 5. Альт Р. Прогресивний характер педагогики Коменского / пер. А. И. Пискунова / Москва : Изд. АПН РСФСР, 1959. – 149 с.
 6. Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский / за ред. А. И. Пискунова / М. : Педагогика, 1970. – 439 с.
 7. Чума А. А. Ян Амос Коменский и русская школа. – Братислава, 1970. – 116 с.
 8. Мазуркевич А.Р. Ян Амос Коменский и прогрессивные педагоги Украины / А.Р. Мазуркевич // Советская педагогика. – 1970. – № 11. – С. 104 – 111. (Мазуркевич)
 9. Мітюров Б. Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського в Україні. – Київ : Рад. шк., 1971. – 106 с.
 10. Panek J. Comenius teacher of nations. – Prague, 1991. – 95 р.
Untitled.FR12 - 0007 Untitled.FR12 - 0006 Untitled.FR12 - 0005
Untitled.FR12 - 0003 Untitled.FR12 - 0002 Untitled.FR12 - 0001
SAM_8466

Фрагмент експозиції Педагогічного музею України

SAM_8463

Фрагмент експозиції Педагогічного музею України

фрагменти експозиції

Фрагмент експозиції Педагогічного музею України

Підготувала Вікторія Бондаренко,
старший науковий співробітник музею.