Українські читанки (колекція читанок з фондів Педагогічного музею України)

Читанка — перший після букваря підручник для самостійного читання учнями в початковій школі.
Художні твори, вміщені в читанках, безпосередньо впливають на дитину: збагачують її духовний світ, виховують та сприяють розвитку моральних цінностей.