Участь у конференції «Педагогічна біографіка в освітньо-науковому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання»

16.05.2023 відбулася VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція з історії освіти з міжнародною участю «Педагогічна біографіка в освітньо-науковому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання».

В роботі конференції взяв участь Олександр Міхно, д. пед. н., директор Педагогічного музею України, виступивши на пленарному засіданні з доповіддю «Зарубіжні біографічні словники педагогів як предмет джерелознавчої евристики». Промовець розповів про процес і результати пошуку видань зарубіжних біографічних словників педагогів, представив 8 словників, виданих в Австралії, Великій Британії, Італії та США у 1978-2021 рр., відзначив, що підготовка й видання біографічних словників педагогів є показником розвитку зарубіжної педагогічної біографіки і одним з актуальних напрямів досліджень зарубіжних істориків освіти.

До програми конференції включено доповідь Вікторії Бондаренко, старшої наукової співробітниці Педагогічного музею України, «Ювілейні статті у педагогічній періодиці як джерело педагогічної біографіки».

У конференції взяли участь понад 100 науковців з різних міст України, а також з Норвегії та Польщі.

Організатор, фото: Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Програма конференції

Презентація О. Міхна «Зарубіжні біографічні словники педагогів як предмет джерелознавчої евристики»