Презентація-обговорення навчальної програми «Музеєзнавство»

24 січня 2024 р. у Музеї мистецтв Кіровоградської обласної ради відбулась презентація та обговорення з колегами-музейниками навчальної програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Музеєзнавство». Працюючи над змістом, ми передбачали її багатофункціональність, своєрідні перспективи ознайомлення з музейництвом України і світу широких кіл спільнот:

  • Програма «Музеєзнавство» орієнтована на гурток, який може діяти на базі музею у школах, закладах професійної та професійно-технічної освіти, позашкільних закладах, клубах за місцем проживання, тощо.
  • Стане вона в нагоді для діяльності краєзнавчих дослідницьких груп, осередків культурологічних громадських організацій, Малої академії наук.
  • Елементи змісту програми можна буде використати при формуванні виховного середовища закладу освіти, залучаючи дітей до конкретних справ з вивчення й охорони культурної спадщини краю.
  • Є підґрунтям для педагогів та колективів закладів освіти, які мають наміри створити музей у якості удосконалення музеєзнавчих та пам’яткоохоронних компетенцій вчителів.
  • Зміст навчальної програми слугуватиме і студентам педагогічних спеціальностей, які не мають можливості вивчати спецкурси з українського музейництва та культурної спадщини України.

Під час зібрання учасники обговорили можливості застосування змісту програми у діяльності музею комунальної власності. У Музеї мистецтв це: використання змістових компонентів у роботі над онлайн-проєктом «Музеєзнавство» на ютуб-каналі; розробка освітніх програм для дітей та молоді; у перспективі – організація роботи музеєзнавчого гуртка (підліткової ради або волонтерського загону).

Принагідно розміщуємо і перші відгуки на Програму.

Лист-подяка від нашого багаторічного партнера – Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.

 

Перспективи запровадження навчальної програми висловила Руслана Маньковська – керівниця Центру досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАНУ, докторка історичних наук, професорка:

«У музейно-освітньому просторі України відбулася помітна подія, яка, безперечно, сприятиме поглибленню освітнього процесу в Україні, розвитку актуального міждисциплінарного напряму – музейної педагогіки, а головне, дозволить педагогам дієво застосовувати багатогранний потенціал музею для патріотичного, інтелектуального, творчо-креативного розвитку учнівської молоді. Педагогічний музей України представив для освітян, музейників, краєзнавців та усіх, хто цікавиться захоплюючим світом музеїв, Навчальну програму з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Музеєзнавство». Авторкою важливої методичної розробки є відома дослідниця питань музейної освіти, музейної педагогіки, освітянського краєзнавства, нині провідна наукова співробітниця Педагогічного музею України – Лариса Гайда. Слід наголосити, що вчасна поява такої методичної розробки, підготовленої на основі багаторічного досвіду дослідниці в освітньо-музейній сфері, значно розширює навчально-освітню діяльність в школах і позашкіллі, удосконалює методи та засоби для зацікавленості молоді історичним минулим українського народу, його культурою, традиціями, сприяє ефективному формуванню змістовної сучасної особистості з високими гуманістичними та духовними цінностями. Лариса Гайда в авторській методиці фахово застосовує поліфункціональність музею як інструменту для інтелектуального та культурно-духовного розвитку сучасної молодої людини».

Олег Юрченко, завідувач відділу туристсько-краєзнавчої та інформаційної роботи Музеї мистецтв Кіровоградської обласної ради: «24 січня 2024 року в Музеї мистецтв відбулася зустріч з непересічною особистістю  та давнім другом і партнером музею, провідним науковим співробітником Педагогічного музею України, Відмінником освіти України, Почесним краєзнавцем України Ларисою Гайдою, яка презентувала розроблену нею навчальну програму з позашкільної освіти туристично-краєзнавчого напрямку «Музеєзнавство», зорієнтовану на створення відповідного музейного гуртка, як важливого з’єднуючого  ланцюга між музейним і освітянським закладами та налагодження між ними системної і плідної співпраці. Програма розрахована на три роки навчання з потужним науковим підґрунтям, чітко визначеними теоретичними напрямками, темами, що створює неабияку допомогу працівникам музею для налагодження системного підходу у своїй роботі. Тим більше, що один екземпляр презентованого видання авторка передала до фондового зібрання музею. Тож хочеться висловити щиру вдячність пані Ларисі за вкрай необхідний для працівників музею подарунок, за проведену ґрунтовну наукову роботу, за небайдужість до даної проблематики, за теплу зустріч і багаторічну співпрацю!»