Презентація навчально-методичного посібника «Музейна справа в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу» (Львів, 2023)

25.01.2024 відбулася презентація навчально-методичного посібника «Музейна справа в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу» (Львів, 2023).

У заході взяли участь Олександр Міхно, д. пед. н., директор Педагогічного музею України, та Лариса Гайда, провідна наукова співробітниця музею, які у виступах подякували авторам посібника, стисло проаналізували його зміст та відзначили актуальність і практичне значення видання. 

Презентація відбулася дистанційно (на платформі Zoom) та очно в Музеї історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Учасники презентації – близько 30 музейних та науково-педагогічних працівників Києва, Львова, Луцька, Житомира, Одеси, Бережан (Тернопільська обл.).

Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч.-метод. посібник / Караманов О.В., Сурмач О.І., Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. 132 с.

Посібник складається з теоретичної й практичної частин, передбачає використання його матеріалів на всіх етапах освітнього процесу, зокрема під час підготовки до музейного заняття, активної діяльності в аудиторії або на музейній експозиції та організації підсумкової індивідуальної або групової презентації.

Посібник підготовлений за результатами апробації спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» в Педагогічному фаховому коледжі ЛНУ імені Івана Франка.