Навчальна програма «Музеєзнавство» – подарунок-привітання позашкільникам України

25 вересня – День позашкілля! Педагогічний музей України приєднується до відзначення професійного свята колег і презентує нову начальну програму з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Музеєзнавство» (основний рівень, розрахована на 3 роки навчання).

Автор: Лариса Гайда – провідний науковий співробітник Педагогічного музею України, Відмінник освіти України, Почесний краєзнавець України.

Мета програми: набуття учнями компетентностей у процесі засвоєння базових знань з музеєзнавства та екскурсійної діяльності, залучення до процесів дослідження, вивчення і збереження історико-культурної спадщини України та рідного краю, сприяння вихованню у них національної свідомості. При підготовці змісту враховано нові підходи до соціальної ролі музею, трансформації його надбань в освіту у двох аспектах: як сукупності форм, методів навчання та засобів формування громадянсько-патріотичної позиції учнівської молоді. Завдання сучасної української освіти передбачають необхідність урахування індивідуальних здібностей, інтересів і потреб учнів, можливість для їх розвитку та самореалізації, формування у них орієнтації на певний вид професійної діяльності, реалізації особистісно орієнтованого навчання та індивідуальної траєкторії розвитку. Під час занять у гуртку вихованці також мають можливість поглибити й інтегрувати знання з навчальних предметів, отримати практичні уміння і навички, що є важливим складником гуманістичного виховання, культурно-духовного розвитку дітей та молоді.

Слід відзначити, що навчальна програма має суттєве практичне значення, оскільки надає можливість для оплати праці керівника музею закладу освіти у формі діяльності гуртка «Музеєзнавство» від позашкільного закладу, який підпорядкований місцевій громаді.

Програма має відповідний гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» (рішення експертної комісії з позашкільної освіти від 21.06.2023 (протокол № 2), а також зареєстрована у каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за №8.0059-2023.

Позашкільна освіта – невід’ємний складник освіти, що охоплює мільйони українських дітей, які розвивають свої здібності, таланти й готуються до майбутньої професії завдяки тисячам самовідданим педагогам закладів позашкільної освіти.

Вітаємо зі святом!

Текст навчальної програми «Музеєзнавство» розміщено тут: https://docs.google.com/document/d/1Nvm1KFJdRN53XpC2l4tsK-qOjWIO0Fqb/edit