ХХ Біографічні читання

05.06.2024 Олександр Міхно, д. пед. н., директор Педагогічного музею України, взяв участь у ХХ Біографічних читаннях «Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької й інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань», присвячених пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003).

У доповіді «Деколоніальність як ключовий елемент деколоніального підходу в українській педагогічній біографістиці» О. Міхно зазначив, що основною метою колоніалізму було насильницьке поширення колоніального погляду на світ, що й породило «колоніальність»: спосіб мислення, погляди, спосіб сприйняття світу, коли колонізований засвоює колоніальні стереотипи, символи та культурні коди, оцінює себе очима колонізатора й сприймає все це як частину своєї тотожності.

Деколоніальний підхід спрямований на викриття та перегляд цих процесів, визнаючи культурне різноманіття рівноцінним і сприяючи співіснуванню різних культур. Деколоніальна оптика у педагогічній біографістиці складається з двох аспектів: 1) розгляд історії української освіти як історії освіти одного з багатьох народів, що має безумовне право на існування й розвиток, а не виключно як ізольованого чи колонізованого суб’єкта, 2) створення життєписів українських педагогів з урахуванням колоніального домінування з уведенням у біографічний наратив проявів актів колоніального насильства: геноциду, епістеміциду і аксіоциду (якщо педагог зазнав цих актів за життя або ж коли їх наслідки впливали на його життєтворчість).

Деколоіальний підхід застосовано в енциклопедичному біографічному словнику «Педагоги України», який розкриває трагічні сторінки історії української освіти і вшановує тих, хто чинив опір колоніальному тиску. Словник також містить біографії репресованих педагогів та тих, хто емігрував, підкреслюючи вплив колоніальної політики на освіту і науку.

Над словником «Педагоги України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)» працюють науковці відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського у межах виконання наукового дослідження «Педагогічна біографіка в інформаційному освітньо-науковому просторі України» (науковий керівник – Л. Березівська).
Організатор: Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Програма читань

Презентація О. Міхна «Деколоніальність як ключовий елемент деколоніального підходу в українській педагогічній біографістиці»