«Енциклопедія освіти» – переможець конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи, створені в 2021 р.

21.04.2022 на засіданні Президії НАПН України затверджено результати конкурсу Національна академія педагогічних наук України на кращі наукові роботи, створені в 2021 р.

Перемогу у номінації «Краща енциклопедія, словник, довідник» здобула

Енциклопедія освіти. Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень ; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва ]. 2-ге вид., допов. та перероб. Київ. Юрінком Інтер, 2021.

Автором кількох статей у «Енциклопедії освіти» є директор музею Олександр Міхно:

Міхно, О. (2021). Греко-латинські школи. Енциклопедія освіти / НАПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер. С. 166. https://cutt.ly/NGw5crD

Міхно, О. (2021). Музей. Енциклопедія освіти / НАПН України; гол. ред. В.Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер. С. 602. https://cutt.ly/OGw5aAw

Міхно, О. (2021). Музеї при закладах освіти. Енциклопедія освіти / НАПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер. С. 603-604. https://cutt.ly/uGw5YAW

Міхно, О. (2021). Музейна педагогіка. Енциклопедія освіти / НАПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер. С. 604. https://cutt.ly/cGw5KhW

Міхно, О. (2021). Педагогічний музей України. Енциклопедія освіти / НАПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер. С. 736-737. https://cutt.ly/KGw59cL

Міхно, О. (2021). Педагогічно-меморіальний музей В.О. Сухомлинського. Енциклопедія освіти / НАПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер. С. 744-745. https://cutt.ly/tGw6tSF

Міхно, О. (2021). Переяславський колегіум. Енциклопедія освіти / НАПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер. С. 750. https://cutt.ly/AGw6jdu

Міхно, О. та Дубрівна, Г. (2021). Харківський колегіум. Енциклопедія освіти / НАПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер. С. 1074-1075. https://lib.iitta.gov.ua/729372/  https://cutt.ly/OGw6nd1