Семінар «Мовою барв, орнаменту і крою. Український традиційний одяг як відображення культури, традицій та історії вашого краю»

07 квітня 2021 року відбувся онлайн-семінар «Мовою барв, орнаменту і крою. Український традиційний одяг як відображення культури, традицій та історії вашого краю» (з досвіду роботи Музею українського костюма та української писанки), організований Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» за участю заступників директорів з виховної роботи, кураторів, вихователів гуртожитків, керівників та працівників музеїв при закладах фахової передвищої освіти, бібліотечних працівників та керівників гуртків. Мета заходу: передання молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду й на основі цього формування особистісних рис.

 

Під час роботи семінару були представлені виступи й презентації:

  • Історія створення Музею українського костюма і української писанки. – Степанова Ірина, методист кабінету соціально гуманітарної освіти НМЦ ВФПО.
  • Народна вишивка та ткацтво в орнаментальних рушниках Банилова над Черемошем. – Андрич Віра, переможець конкурсу «Педагогічний Оскар-2020» Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну ім.В.Шкрібляка.
  • Етнокультурна характеристика вишитої  борщівської сорочки на прикладі виставкової експозиції в «Музеї історії України» Борщівського агротехнічного коледжу». Роль музею у формуванні національно патріотичного виховання студентської молоді. – Вовк Оксана, завідувачка «Музею історії України» Борщівського агротехнічного коледжу.
  • Колекція «Музею писанкового розпису»: від традицій до сучасності. –Ясінська Оксана,завідувачка Музею писанкового розпису, філії Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й.Кобринського; Блонська Ірина, науковий співробітник Музею писанкового розпису.
  • Формування громадянської позиції студента засобами музейної діяльності. – Костенко Наталя, провідний бібліотекар Технолого-економічного фахового коледжу Білоцерківського НАУ, голова методичної ради з організації роботи музеїв при закладах освіти Київської області.
  • Український національний костюм як відображення української культури і самобутності (сторінками журналу «Мистецтво та освіта»). –Рагозіна Вікторія, канд. пед.наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, головний редактор всеукраїнського науково методичного журналу «Мистецтво та освіта».
  • Особливості організації гурткової роботи студентів як засобу формування всебічно розвиненої особистості. – Пшенична Юлія, переможець конкурсу «Педагогічний Оскар-2020»,завідувачка навчально-методичного кабінету ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського ДАУ», викладач економічних дисциплін.
  • Музеї закладів освіти: культурологічний і виховний ресурс. – Гайда Лариса, провідний науковий співробітник Педагогічного музею України.
  • Шляхи формування полі художньої компетентностi та естетичної активності студентської молодi. – Липовецька Євгенія, Ніжинський фаховий коледж  культури і мистецтв ім. М.Заньковецької.

Професійна комунікація учасників зібрання сприяла опануванню змісту новітніх тенденцій у галузях українознавства, народознавства, декоративно-прикладного мистецтва, методик реалізації локальних краєзнавчих проектів; ознайомленню з сучасним досвідом роботи різних ланок музеїв та педагогів,  тим самим сприяла набуттю ними професійних навичок та компетентостей.

Детальніше на каналі ютуб:

https://www.youtube.com/channel/UCIBPc7xJk1WMWxD7Z0ZS4vA/featured