Дванадцята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

25-26 вересня 2024 р. в Національному  заповіднику «Києво-Печерська лавра» відбудеться Дванадцята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» з проблем розвитку музейної педагогіки, питань актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей. Співорганізатори конференції: Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН, кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». Основна мета проведення науково-практичної конференції полягає в необхідності узагальнити набутий досвід та визначити нові методи і форми діяльності у музейній педагогіці, а також розглянути процес трансформації основних функцій педагогіки. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/3722?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR03e0hGX2w_qFo3f1oEy6GUF2CRvpCDRaPnwmMXqQgnqYBFkGjd2fqj59M_aem_AWA4PHMVSQYu8uy8