ХX міжнародна конференція «Шевченківська весна-2022»

Наукове товариство студентів історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у ювілейній ХX міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-2022». Секції конференції: археологічні студії та музеєзнавство; архівознавство, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни та методологія історії; військова історія; економічна історія України та країн світу; етно-конфесійна взаємодія у світовій та вітчизняній історії; історія культури і мистецтва; історія міжнародних відносин; політична історія, державотворення та розвиток владних інституцій; соціальна історія України та країн світу; соціальна та культурна антропологія; краєзнавство в Україні та світі; урбаністика та історична географія. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/ntshist/