Історичні вправи в Домі Грушевських: «Науки та освіта в ранньомодерній Україні»

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського 21 травня 2023 р. запрошує на чергові «Історичні вправи в Домі Грушевських», де обговоримо освіту та науки, що існували та розвивалися на українських теренах в ранньомодерний час. Під час «Вправ» дізнаємось про історичні передумови проникнення західних шкіл на українські терени, а також «війну за уми» вірян, що точилася між католиками, протестантами, православними і уніатами. Історики доволі мало уваги приділяють питанню самих наук, що викладали в школах та колегіях. Це питання майже не досліджене, а ті висновки, які на сьогодні маємо та які подані в підручниках, нагадують радше радянську пропаганду. Також подискутуємо, наскільки сучасною та прогресивною була православна академія відносно європейських навчальних закладів – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/3558621074371736/?ref=newsfeed&locale=uk_UA