Освітній веб-квест «Музейний предмет»

Харківська обласна станція юних туристів організувала світній веб-квест «Музейний предмет», метою якого проведення є ознайомлення юних музеєзнавців з основними теоретичними питаннями роботи з музейним предметом та відпрацювання практичних навичок використання музейного предмету в експозиції. Завдання Веб-квесту: оволодіти теоретичними знаннями про музейний предмет; навчитись використовувати властивості і характеристики музейного предмету при побудові музейної експозиції; закріпити навички використання музейного предмету під час проведення екскурсій; засобами музейної педагогіки розвинути цифрові компетенції, навички культури спілкування в мережі Інтернет та сформувати навички використання ІТ-технологій в освітньому процесі. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://st.kharkov.ua/kraieznavchyy-viddil/muzei/