Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності

Вийшов друком збірник матеріалів XIV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, яка відбулася 25 листопада 2016 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. До розділу з проблематики сучасних краєзнавчих досліджень включено публікацію «Музеї навчальних закладів України у викликах доби» (Лариса Гайда) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=11177#more-11177