Про встановлення доплати за завідування паспортизованими музеями

До уваги керівників органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників і установ освіти і науки, що завідують паспортизованими музеями при закладах освіти. Інформуємо вас про те, що Постановою Кабінету Міністрів України №822 від 10.07.2019 року «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників і установ освіти і науки» п.4 передбачено встановлення доплати за завідування паспортизованими музеями 15-20% посадового окладу.

Облік музеїв здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 року № 1195 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2019-п