Музеї навчальних закладів Сумської області

Освітянами Сумщини накопичено значний досвід роботи музеїв різних профілів, розширилась тематика музейних експозицій, які поступово звільняються від формалізму та наповнюються конкретними краєзнавчими матеріалами, знайденими в архівах та пошукових експедиціях. Музеї багатьох навчальних закладів області стали справжніми методичними центрами поширення кращого досвіду, новітніх засобів організації навчально-виховного процесу. Музейні матеріали широко використовуються при написанні рефератів, науково-практичних робіт учасниками туристсько-краєзнавчих експедицій – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.ocpo.sumy.ua/naprjami-pozashkilnoji-osviti/turistsko-krajeznavchij/dlja-pedagogiv/muzeji-navchalnix-zakladiv-oblasti.html