Тринадцятий круглий стіл «Музеї у формуванні сталого майбутнього»

16 травня 2023 р. відбувся спільний Тринадцятий круглий стіл Волинського краєзнавчого музею і кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності. Волинського національного університету імені Лесі Українки на тему «Музеї у формуванні сталого майбутнього» з нагоди Міжнародного дня музеїв. До його роботи долучились музейні працівники, викладачі кафедри та здобувачі спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/muzeeznavstvo