Дясята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

29-30 вересня 2022 року в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відбудеться Десята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи», яка присвячена проблемам розвитку музейної педагогіки, актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини й використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей. Основна мета проведення науково-практичної конференції полягає в необхідності узагальнити набутий досвід та визначити нові методи і форми діяльності у музейній педагогіці, а також розглянути процес трансформації основних функцій педагогіки (науково-пізнавальної та освітньо-виховної) до умов конкретного музейного закладу. Цільова аудиторія: працівники провідних музеїв України, науковці, керівники і педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих установ, педагоги-психологи, керівники та педагоги закладів дошкільної, позашкільної освіти, представники громадських організацій – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/kplavra/