ІХ науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ науково-практичній конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи», що відбудеться у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» 7–8 жовтня 2021 року. Організатори конференції: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.Це – наукова конференція з проблем розвитку музейної педагогіки, питань актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/575086620302114/?ref=newsfeed